[Absolwenci] Zdrowie publiczne stanowi bazę do zdobywania kolejnych doświadczeń. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Beata Michalak (#47)

Beata Michalak

Czterdziesty siódmy miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Beaty Michalaka, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2011 roku i dziś zajmuje się obsługą administracyjną oraz monitorowaniem niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.


 Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Zaraz po ukończeniu studiów znalazłam pracę w branży farmaceutycznej jako Konsultant Telesprzedaży i Reklamy Aptecznej w firmie farmaceutycznej Farma Projekt Sp. z o.o. Dzięki tej pracy nauczyłam się m. in. realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych, prezentacji i sprzedaży produktów aptecznych oraz prowadzenia badań rynkowych. Po niespełna roku zdecydowałam się jednak na zmianę pracy i zatrudniłam się jako Sekretarka Medyczna Oddziału Urazowo-Ortopedycznego szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych [aktualnie: MSWiA] w Krakowie. Do moich obowiązków należała administracyjna obsługa oddziału, w tym obsługa ruchu chorych; prowadzenie listy oczekujących na zabiegi wysokospecjalistyczne oraz prowadzenie sprawozdawczości dla NFZ. Ten rodzaj pracy wydawał mi się ciekawszy i bliższy uzyskanemu wykształceniu. Był to dla mnie bardzo istotny krok w karierze, gdyż pracując w szpitalu po raz pierwszy miałam styczność z pojęciem badań klinicznych oraz ich prowadzeniem od strony ośrodka.

Zaprocentowało to w przyszłości, gdyż znajomość funkcjonowania oddziału szpitalnego dała mi następnie możliwość pracy w Collegium Medicum, w ówczesnym Dziale Klinicznym. Początkowo moje nowe obowiązki wykonywałam w Sekcji ds. Szpitali Uniwersyteckich, ale w niedługim czasie zostałam oddelegowana do Komisji Bioetycznej UJ, gdzie zajmowałam się obsługą administracyjną, w tym przyjmowaniem i weryfikacją pod względem formalnym dostarczonych dokumentów (wniosków dotyczących eksperymentów medycznych i badań klinicznych). W tym samym czasie zaczęłam studia podyplomowe ,,Badania Kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie” organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzięki temu mogłam zaangażować się w przygotowanie do rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dwóch niekomercyjnych badań klinicznych. Po roku licznych szkoleń m. in. z Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) i Monitora Badań Klinicznych, dołączyłam do zespołu osób zajmujących się badaniami klinicznymi. Obecnie jestem specjalistą w Biurze ds. Badań Klinicznych UJCM, gdzie zajmuję się m. in. obsługą administracyjną oraz monitorowaniem niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Do moich obowiązków należy przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją badań w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, zgłoszenie ich do Komisji Bioetycznej oraz organizacja i prowadzenie wizyt monitorujących zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami klinicznymi.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Moim zdaniem to praktyki studenckie oraz uczestnictwo w organizacji wydarzeń typu konferencje naukowe są najbardziej pomocne w zdobywaniu doświadczenia, które później doceniają pracodawcy. Właściwie wybrane i zrealizowane praktyki wraz z wiedzą uzyskaną podczas studiów przyczyniają się do znalezienia pracy tuż po obronie pracy magisterskiej.

Moje pierwsze letnie praktyki odbywałam w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Moim zadaniem była pomoc w prowadzeniu dokumentacji medycznej w Dziale Analiz, Rozliczeń i Dokumentacji Chorych, a następnie asystowanie w bieżących działaniach Sekcji Zamówień i Marketingu. Dzięki zaangażowaniu w organizację Konferencji naukowej „Implementing Effective Patient Safety Strategies” w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Służbą Zdrowia – EHMA, nawiązałam kontakt z przedstawicielką Ministerstwa Zdrowia, co zaowocowało praktykami w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie mogłam poznać od środka sposób funkcjonowania Ministerstwa.

 Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Wybierając zdrowie publiczne ze specjalizacją Ekonomia i Zarządzanie w ochronie zdrowia, zdobyłam wiedzę, którą wykorzystałam w każdej podjętej przeze mnie pracy, czy to w branży farmaceutycznej, w szpitalu czy też w administracji wyższej uczelni.

Aktualnie zajmuję się administrowaniem i monitoringiem niekomercyjnych badań klinicznych. Oznacza to współpracę z naukowcami z różnych części Polski, a w przypadku badań o zasięgu międzynarodowym – także z ośrodkami zagranicznymi. W mojej pracy stale stykam się z zagadnieniami poruszanymi w trakcie zajęć na przedmiotach takich jak: epidemiologia, farmakoekonomika, polityka zdrowotna, biostatystyka, metodologia badań naukowych, ekonomika zdrowia, prawo publiczne i prywatne czy gospodarka lekiem. Zdrowie publiczne dało mi więc niezbędną wiedzę do poruszania się w tych obszarach oraz stanowiło bazę do zdobywania kolejnych doświadczeń.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 10 czerwca 2021


 

 


Powrót