Praktyki studenckie

Opiekunowie studentów i Koordynatorzy praktyk

 

Informacje o praktykach dla studentów Zdrowia publicznego (plik pdf)

Informacje o praktykach dla studentów Zarządzania w Ochronie Zdrowia (plik pdf)

Procedury dotyczące odbywania praktyk studenckich dostępne są także na stronach Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, w pakiecie „Tok studiów” – link: https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/tok_studiow/

Wymiar czasowy praktyk i zasady ich zaliczania przedstawione są w sylabusach praktyk na poszczególnych kierunkach i latach studiów, dostępnych w aplikacji Sylabus UJ CM” – link: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/

Komunikat nr 5 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 13.03.2023 r. w sprawie: warunków i zasad zaliczenia praktyki/praktyki zawodowej na podstawie zatrudnienia/stażu/wolontariatu potwierdzającego osiągnięcie efektów uczenia się


Praktyki studenckie w administracji rządowej:

Oferty praktyk studenckich w administracji rządowej dostępne są na stronie:

www.oferty.praca.gov.pl

Praktyki zagraniczne:

Informacje na temat praktyk w instytucjach zagranicznych dostępne są na stronie: 

www.dmws.uj.edu.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego.

Relacja zawiera przykładowe opisy doświadczeń naszych studentów. PDF