Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Kierownik Zakładu │ Head of Department :
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: iw.kowalska@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-16
pok. │ room: 3.13
 
 

Pracownicy Zakładu │ Department Staff:
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: wlodzimierz.wlodarczyk@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-10
pok. │ room: 3.15
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS 
e-mail: alicja.domagala@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-16
pok. │ room: 3.13
 
 
Dyżury, prowadzone przedmioty i harmonogram zajęć: USOS
e-mail: marcin.kautsch@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-19
pok. │ room: 3.11
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: pawel.lipowski@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-15
pok. │ room: 2.07
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-15
pok. │ room: 2.07
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: maciej.rogala@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-19
pok. │ room: 3.11
 
 

dr Stojgniew J. Sitko

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: stojgniew.sitko@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-15
pok. │ room: 2.07
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: michal.zabdyr-jamroz@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: kasia.badora@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: anna.szetela@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-18
pok. │ room: 3.10
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: katarzyna.szulc@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
profesor wizytująca │ visiting professor
 
 
 
 

Doktoranci │ PhD Candidates:
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: maciej.furman@student.uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: (3.12)