Oczekiwany wpływ projektu badawczego na rozwój nauki, cywilizacji i społeczeństwa

Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Umowa: UMO-2018/29/B/NZ7/02118


Proponowany projekt ma istotne znaczenie poznawcze. Proces starzenia się poddany zostanie kompleksowej i wielowymiarowej ocenie. Ponadto, wiedza na temat związanych ze starzeniem się problemów zdrowotnych w polskim społeczeństwie nie jest pełna. Jedna z głównych przyczyn jest brak badań długofalowych. Ten projekt ma na celu zamkniecie tej luki. Projekt ma znaczny potencjał badawczy. Wynikiem badań będzie wskazanie uwarunkowań psycho-społeczno-ekonomicznych oraz czynników biologicznych i zachowań związanych występowaniem chorób sercowo-naczyniowych i z procesem starzenia się. Uzyskanie takiej wiedzy ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki socjalnej i kształtowania strategii ochrony zdrowia, która ma na celu zachowanie funkcji poznawczych i fizycznych, a także wydłużenie życia w stanie zdrowia, zwiększenie satysfakcji życiowej i jakości życia u ludzi w wieku podeszłym.