Michał Farkowski

Doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, ekspert w zakresie HB-HTA (hospital-based health technoogy assessment) i HTA, lider zadań WP2-5 po stronie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie w pilotażowym projekcie HB-HTA w Polsce „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” (HB-HTA-PL), gdzie odpowiadał m.in. za metodykę HB-HTA oraz pilotaż rozwiązań HB-HTA w polskich szpitalach.

Dr Farkowski jest byłym wieloletnim analitykiem w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), współautorem licznych publikacji z zakresu HB-HTA oraz redaktorem naukowym dokumentu „Metodyka szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA)”. Jest popularyzatorem wiedzy nt. nowych technologii medycznych w kardiologii oraz ich implementacji na poziomie krajowych i szpitalnym.