dr Marcin Kautsch

Dyżury, prowadzone przedmioty i harmonogram zajęć: USOS
e-mail: marcin.kautsch@uj.edu.pl

tel. │ phone: (+48) 12 433-28-19
pok. │ room: 3.11

Konsultant i trener w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia i innowacyjnych zamówień publicznych, starszy wykładowca w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Członek zarządu European Health Management Association (EHMA). Koordynator w Polsce projektu MULTI-ACT: A Collective Research Impact Framework and multi-variate models to foster the true engagement of actors and stakeholders in Health Research and Innovation. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, innowacjami oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Ekspert oceniający w Sixth Framework Programme i programu Horyzont 2020. Autor publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz na temat zarządzania w ochronie zdrowia i innowacyjnych zamówień publicznych. Członek Management Committee – COST Action CA15222European Network for cost containment and improved quality of health care”, Alternate Member – COST Action TD1405 European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT).

W przeszłości autor i kierownik programów badawczych i konsultingowych finansowanych przez Bank Światowy, PHARE, TEMPUS, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, Leonardo da Vinci, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym. M.in.:

 • koordynator VOICE Working Group, COST Action IS0903 Enhancing the Role of Medicine in the Management of European Health Systems – Implications for Control, Innovation and User Voice.
 • Zewnętrzny ewaluator projektu LEPHIE: Leaders for European Public Health.
 • Członek ASPHER (Association of Schools of Public Health of European Region) Working Group on Innovation and Good Practice in Public Health Education.
 • Koordynator w Polsce projektów” EcoQUIP – Improving the efficiency, quality and sustainability of healthcare through innovation procurement oraz EPP eHealth – European Procurers Platform – E-Health – Transforming the Market for E-Health Solutions, RES-Hospitals: Towards zero carbon hospitals with renewable energy systems, Low Carbon Emission Buildings (LCB) Healthcare.
 • Ekspert projektów Building and Implementing strategic Roadmaps of demand-side Policy Measures to boost Demand for industrial Innovations (ENERGY-4-HEALTH), Coordinated energy-related PPIs actions for cities (CEPPI), Towards Sustainable Zero Carbon Transport through Innovation Procurement (TRANS-FORM)
 • Prezydent – Transitional Countries Network, EHMA (European Health Management Association).

M.Sc. Ph.D., a lecturer and researcher at the Institute of Public Health, Jagiellonian University Medical College (IPH JU MC), lecturing at the MA and post graduate studies (general management, healthcare management, marketing). He is also the president of the Transition Countries Network affiliated at EHMA (European Health Management Association) and the EHMA Board Member.

He represents Poland in two COST actions “European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technology” and European Network for cost containment and improved quality of health care”. He is also an evaluator at the European Commission of the proposals submitted in the Horizon 2020 programme.

In the past Marcin Kautsch participated as a lecturer, a project author and a project leader in many training, research and consultancy programmes (international and national ones) including, among others: the Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, a joint venture between Harvard School of Public Health and IPH JU MC, the “LEPHIE: Leaders for European Public Health project”, led by the Maastricht University, the Leonardo da Vinci DELTAH Project (Developing European Leadership Through Action-learning in Healthcare).

He was the project coordinator (Poland) of the projects co-funded by European Commission: “EPP e-Health – transforming the market for eHealth solutions through dialogue and innovation procurement”, “EcoQUIP – Improving the efficiency, quality and sustainability of healthcare through innovation procurement”, the LCB Healthcare project, dealing with innovative procurement in healthcare, “RES-Hospitals: Towards zero carbon hospitals with renewable energy systems”.

He was an expert in the projects such as: Building and Implementing strategic Roadmaps of demand-side Policy Measures to boost Demand for industrial Innovations (ENERGY-4-HEALTH), Coordinated energy-related PPIs actions for cities (CEPPI), Towards Sustainable Zero Carbon Transport through Innovation Procurement (TRANS-FORM), actions co-funded by the European Commission.

Marcin also participated and led other all-Poland projects financed by the World Bank, TEMPUS, PHARE, USAID and the European Commission. He represented Poland in the COST Action IS0903 “Enhancing the Role of Medicine in the Management of European Health Systems – Implications for Control, Innovation and User Voice” and the co-chair in the VOICE Working Group of that action.

He has extensive research experience and is an editor and an author of healthcare management books. He also worked as a consultant and a facilitator for a number of health care units and local authorities in the field of public health and health care management, innovations and public procurement.


Wybrane książki, monografie│ Selected books, monographs:

 1. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 2. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski (red.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 10, Część I, Łódź 2013.
 3. Lewandowski, M. Kautsch, (red.), Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 5, Łódź 2012.
 4. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa 2010
 5. Lewandowski, R. Walkowiak M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009
 6. Kautsch, M. Whitfield, D. Hind, TFR Report 3: An analysis of hospital cost and activity data – for all teaching hospitals in the UK, and Poland, to explore differences in cost efficiency by clinical speciality, 2002 School of Health and Related Research, University of Sheffield, ScHARR Report series no. 6, ISBN: 1 900752 55 7
 7. Whitfield, M. Kautsch, D. Hind, TFR Report 2: An analysis of hospital cost and activity data – UK, Poland, USA to explore differences in cost efficiency by clinical speciality, 2002 School of Health and Related Research, University of Sheffield, ScHARR Report series no. 5, ISBN: 1 900752 45 x
 8. Whitfield, M. Kautsch, D. Hind, TFR Report: a preliminary analysis of hospital cost and activity data UK / Poland as a feasibility for the development of a database of hospital information for hospital managers, School of Health and Related Research, University of Sheffield, ScHARR Report Series No: 4, ISBN 1 900752 35 2
 9. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001
 10. Kautsch, J. Klich, W. Stylo, Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie. Raport z badań, Ministerstwo Zdrowia, Biblioteka Zdrowia Publicznego Nr 7, 2001
 11. Whitfield, M. Kautsch, J. Klich (red.), Managing Health Services in Poland, Jagiellonian University Press, Kraków, 2000
 12. Klich, M. Kautsch, P. Campbell, Zarządzanie w opiece zdrowotnej: Planowanie, Vesalius 1998

Publikacje punktowane │ Reviewed publications:

 1. Kautsch, K. Cięciak, Systemy identyfikacji aparatury medycznej a problemy kadrowe polskich szpitali – szanse i perspektywy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 7, część I, Łódź-Warszawa 2017
 2. Kautsch, M. Lichoń, N. Matuszak, J. Erskine, M. Whitfield Are there just barriers? Institutional perspective on the development of e‑health in Poland, Engineering Management in Production and Services, Vol. 9, Issue 2, 2017, DOI: 10.1515/emj-2017-0015
 3. Kautsch, Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 10, część III, Warszawa 2016
 4. Kautsch, M. Lichoń, N. Matuszak, Development of Publicly Funded eHealth in Poland: Barriers and Opportunities, Economics & Sociology, Vol. 9, No 3, 2016
 5. Kautsch,M. Lichoń, N. Matuszak, Setting the scene for the future: implications of key legal regulations for the development of e-health interoperability in the EU. Int J Health Plann Mgmt, doi:10.1002/hpm.2384, 2016
 6. R. Dela, M. Lichoń, M. Kautsch, Geografia dialogu – stosowanie innowacyjnych narzędzi zakupów w polskiej ochronie zdrowia, OPM 9/2016
 7. Kautsch, M. Lichoń, G. Whyles, Tools of innovative public procurement in health care in Poland, INNOVATION THE EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH 28(3):312-323, JULY, 2015, DOI: 10.1080/13511610.2015.1043243
 8. Kautsch, Rady społeczne nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali, Zarządzanie Publiczne 2/2015
 9. Kautsch, Problem energii w europejskich systemach ochrony zdrowia, Rynek Energii 2/2015
 10. Stefaniuk, M. Kautsch, Zmiany w diagnostyce mikrobiologicznej w Polsce w latach 2007–2013, Zeszyty Naukowe Zdrowia i Zarządzania 2014, Tom 12, Numer 4
 11. Kautsch, M. Ster, Funkcjonowanie i znaczenie rad nadzorczych przy niepublicznych szpitalach samorządowych, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom XII, 2014, nr 2.
 12. Kautsch, M. Lichoń, R. Dela, Dialog techniczny i konkurencyjny w ochronie zdrowia, OPM 9/2014
 13. Kautsch, Migracje personelu medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2/2013, tom 11
 14. Kautsch, M. Lichoń, S. Sobieralska, Energia odnawialna w szpitalach w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013, Tom XIV, Zeszyt 10, Część I
 15. Kautsch, S. Sobieralska, Kto zarządza polskimi szpitalami?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013, Tom XIV, Zeszyt 10, Część I
 16. Kautsch, K. Hartley, Zmiany ról zarządczych lekarzy w szpitalach: czego możemy nauczyć się od Brytyjczyków?, Problemy Zarządzania vol. 11, nr 1 (41), t. 2, 2013
 17. Kautsch, E. Woderska, Miejsce konsumenta w strategii konkurencji dużych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2012, Tom II, Konsumpcja i konsument – nowe trendy, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 18. Staszewski, M. Kautsch, E. Woderska, Funkcjonowanie i znaczenie rad społecznych w zarządzaniu publicznymi szpitalami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 5, R. Lewandowski, M. Kautsch, (red.), Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, Łódź 2012
 19. Kautsch, Zmiany zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 4, R. Lewandowski (red.), Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia, Łódź 2012
 20. Kautsch, Struktury i działania marketingowe w szpitalach w Polsce, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 54, Bydgoszcz 2011
 21. Kautsch, Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce, Problemy Zarządzania vol. 9, nr 3 (33), jesień 2011
 22. Kautsch, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 39, Bydgoszcz 2011
 23. Kautsch, Możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na pracę pielęgniarską w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 39, Bydgoszcz 2011
 24. Kaczor, M. Kautsch, Rok 2008 – zmiana trendów inwestycyjnych w ochronie zdrowia?, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 39, Bydgoszcz 2011
 25. Kautsch, Relacja „zakłady opieki zdrowotnej – dostawcy” w ocenie zakładów, OPM 3/2011
 26. Stawowy, M. Kautsch, Jakość świadczeń medycznych w akredytacji szpitali, Polityka Społeczna 2/2011
 27. Kautsch, Czynniki warunkujące zachowania konsumenckie w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 609, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, nr 16, Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 28. Kautsch, Zarządzanie przy braku punktu odniesienia, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Tom 25, Bydgoszcz 2010
 29. Lasa, M. Kautsch, Czy należy urynkowić usługi medyczne? (wybrane zagadnienia), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Tom 25, Bydgoszcz 2010
 30. Smith, M. Yu, M. Kautsch, A Systematic Review and Meta-Synthesis of Effective Nursing Leadership, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4/2009
 31. Czabanowska, M. Kautsch, G. Burazeri, Migration of healthcare personnel: case study from Poland, European Journal of Public Health, Volume 19, Supplement 1, European Public Health Association 2009.
 32. Kautsch, Leaders’ training programmes as a tool for healthcare unit development – case study, European Journal of Public Health, Volume 19, Supplement 1, European Public Health Association 2009.
 33. Kautsch, R. Lewandowski, System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia, Polityka Społeczna nr 3, marzec 2009
 34. Lewandowski, M. Kautsch, Rynek certyfikacji placówek ochrony zdrowia w Polsce, Problemy Jakości 4/2009
 35. Kautsch, Zarządzać czy nie zarządzać?, Pielęgniarstwo Polskie, 2 (20), 2005
 36. Kubik, M. Kautsch, Narzędzia analizy strategicznej (na przykładzie firmy z branży produktów medycznych, Pielęgniarstwo Polskie, 2 (20), 2005
 37. Kautsch, Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom II, 2/2004
 38. Kautsch, J. Klich, Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Organizacja i Kierowanie, Nr 2 (116), rok 2004
 39. Kautsch, J. Klich, Próba oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Kontrola Państwowa, 2/2003
 40. Kautsch, J. Klich, Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej, Gospodarka Narodowa 4/2002
 41. Whitfield, M. Kautsch, D. Hind, Hospital cost and activity data: towards a hospital data base, Hospital Healthcare Europe, The Official HOPE Reference Book, Campden Publishing, London, June 2001/2002.
 42. Klich, M. Chawla M. Kautsch, Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Gospodarka Narodowa 1-2, 1999
 43. Kautsch, P. Kowalski, G. Nogas, A. Szymusik-Kautsch, Systemowe leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od środków odurzających. Opis projektu, Psychiatria Polska, wiosna 1996

Rozdziały w pracach naukowych  │  Chapters in scientific books:

 1. Kautsch, R. Lewandowski, Editorial. Obszary zarządzania w ochronie zdrowia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013, Tom XIV, Zeszyt 10, Część I
 2. Kautsch, Refleksje na temat rozwiązywania problemów ochrony zdrowia w jednoczącej się Europie, I. Kowalska, A. Mokrzycka (red.), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej – europejskiej – krajowej. Księga Jubileuszowa prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka, Difin, Warszawa 2013.
 3. Lewandowski, M. Kautsch, Wstęp, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 5, R. Lewandowski, M. Kautsch, (red.), Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, Łódź 2012
 4. Kautsch, A. Grudzień, Działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w jednostkach opieki zdrowotnej w świetle badań, w: R. Walkowiak, R. Lewandowski, Zarządzanie w ochronie zdrowia. Finanse i zasoby ludzkie, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2011
 5. Kautsch, Managing Public Healthcare Units in Poland – Research Findings, Economics and Sociology 4(1a):130-147· July 2011, DOI: 10.14254/2071-789X.2011/4-1a/9.
 6. Kautsch, K. Czabanowska, When grass gets greener at home: Poland’s changing incentives for health professional mobility, in: M. Wismar, C.B. Maier, I.A. Glinos, G. Dussault, J. Figueras (eds.), Health Professional Mobility and Health Systems. Evidence from 17 European countries, European Observatory on Health Systems and Policies, World Health Organization 2011, ss. 419-449.
 7. Kautsch, Opieka nad osobą starszą: rosnące potrzeby i możliwości ich zaspokojenia, w: E. Baum, R. Staszewski (red.), Perspektywy ochrony zdrowia. Geriatria, pielęgniarstwo, rynek usług medycznych w kontekście standardów opieki nad pacjentem, Agrainvest, Poznań 2010
 8. Kautsch, Potencjał publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce – wybrane elementy, w: K. Ryć, A. Sobczak (red.), Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010
 9. Kautsch, Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Problematyka zasobów i przekształceń, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2010
 10. Lewandowski, M. Kautsch, Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia, w: M. Juchniewicz (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009
 11. Kautsch, Patient satisfaction surveys in health care units in Poland, w: A-M. Duguet (koordynacja), Accès aux transplantations d’organnes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, Les Études Hospitalières Édition 2009, Bordeaux.
 12. Pasowicz, A. Latocha-Chaber, M. Kautsch, K. Durajczyk, Z. Turek, The John Paul II Hospital in Krakow, Poland, and the use of European Union grant funds, in: B. Rechel, J, Erskine, B, Dowdeswell, St. Wright, M. McKee (eds.), Capital investment for health. Case studies from Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, UK 2009.
 13. Kaczor, M. Kautsch, Inwestycje w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999-2007, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.), Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009
 14. Kautsch, D. Poznański, Informatyzacja w zakładach opieki zdrowotnej, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009
 15. Lasa, M. Kautsch, Efekty wdrożenia planu strategicznego w pionie pielęgniarskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – studium przypadku, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009
 16. Kautsch, R. Lewandowski, Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009
 17. Staszewski, M. Kautsch, Komunikacja z pacjentem – wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce?, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009
 18. Kautsch, Podejście do potrzeb pacjenta w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce, w: I. Rudawska, M. Soboń (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Difin, Warszawa 2009
 19. Kautsch, Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, w: A. Kozierkiewicz (red.), Koło ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji., Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2008
 20. Poznański, M. Kautsch, Znaczenie rozwijania cech przywódczych pracowników dla efektywnego działania zakładów opieki zdrowotnej, w: R. Lewandowski (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008
 21. Kautsch, Planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej, w: R. Lewandowski (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008
 22. Pasowicz, M. Kautsch, Inwestycje jako mechanizm zdobywania przewagi konkurencyjnej w ochronie zdrowia, w: R. Lewandowski (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008
 23. Kautsch, Podejście zakładów opieki zdrowotnej do jakości świadczonych usług, w: K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.) Ochrona zdrowia i gospodarka. Regulacje publiczne a mechanizmy rynkowe. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
 24. Kautsch, Uwagi o współpracy sektorów publicznego i niepublicznego w ochronie zdrowia, w: M. Węgrzyn, D. Wasilewski (red.), Sektor publiczny a rynek w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007
 25. Kautsch, Ubezpieczenia dodatkowe: co mogą zaoferować zakłady opieki zdrowotnej?, B. Samoliński (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne – DUZ 2006, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 26. Kautsch, A. Kaczor, Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, w: K. Szczerbińska (red.), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Raport z badań., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
 27. Kautsch, A. Kaczor, Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, w: K. Szczerbińska (red.), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Raport z badań., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
 28. Kautsch, Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej w Małopolsce – wyniki badań, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, I. Rudawska (red.), Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej. Usługi medyczne. Ekonomika i zarządzanie., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005
 29. Klich, M. Kautsch, Zwiększanie potencjału przedsiębiorczego prywatnych praktyk lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, I. Rudawska (red.), Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej. Usługi medyczne. Ekonomika i zarządzanie., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005
 30. Kautsch Formułowanie planów strategicznych jednostek służby zdrowia, w: A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk (red.), Zdrowie Publiczne, tom II, Vesalius, Kraków 2001.

Inne publikacje │ Other publications:

 1. Borek, A. Janus, A. Sitek, M. Kautsch, M. Lichoń, T. Perendyk, K. Wojtaszczyk, M. Bukowska, Bezpieczny pacjent. Kierunki koniecznych zmian systemowych, 2017
 2. Kautsch, M. Lichoń, N. Matuszak, eHealth Development in Selected EU Countries: Barriers and Opportunities International journal of integrated care 16(6):97 · December 2016, DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.2645
 3. Kautsch, Rawicz County Hospital, Poland – Bio-based fibre boosts uniform performance, in: A. Semple, Guidance for public authoritieson Public Procurement of Innovation, Procurement of Innovation Platform ICLEI – Local Governments for Sustainability 2014, https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf
 4. Hartley, M. Kautsch, Polish and UK doctors’ engagement with hospital management, International Journal of Public Sector Management, Volume 27, Number 5, Year 2014, pp: 430-440
 5. LCB-HEALTHCARE Project, Innovation Procurement. Delivering Efficiency, Quality and Sustainability in Healthcare, (współautor), 2011
 6. Kautsch, K. Czabanowska, When the grass is greener at home: Poland, Euro Observer. The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies, Volume 13, Number 2, Summer 2011
 7. Smith T., Kautsch M., Vossen I., Identification and Evaluation of the best Leadership Development programmes in the UK, Poland and Holland, 2006
 8. Kautsch, A. Stypka, System – z podstawą opieką zdrowotną w tle, Menedżer Zdrowia, 5/2003
 9. Kautsch, B. Kwiatkowski, Kategoryzacja pacjentów i jej zastosowanie do kontraktowania usług medycznych, Menedżer Zdrowia, 3/2003
 10. Kautsch, K. Kłos, J. Vogelgesang, M. Struś, Badanie ruchu pacjentów w szpitalach województwa małopolskiego, Menedżer Zdrowia, 2/2003
 11. Kautsch, M. Whitfield, M. Więckiewicz, Wstępna analiza działalności i kosztów szpitali w Wielkiej Brytanii i w Polsce, Zdrowie i Zarządzanie, 1/2003
 12. Kozierkiewicz, M. Kautsch, M. Whitfield, L. Esmonde, Elective surgery: a closer look at costs in 10 European countries, Hospital Healthcare 2002/2003, str. 2-7
 13. Kautsch, J. Klich, Procesy badawcze efektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej: wytyczne do oceny zakładów, Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 3-4/2002
 14. Kautsch, W. Ponikło, W. Stylo, Rozważania o outsourcingu, Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 1/2002
 15. Kautsch, J. Żak, Błędy lekarskie i ich koszty, Zdrowie i Zarządzanie, 2/2001, tom III
 16. Campbell, M. Chawla, J. Klich, B. Bulanowska, M. Kautsch, M. Kulis, Enhancing Managerial Autonomy in Polish Health Facilities, Issue Brief, DDM Project, International Health Systems Groups, Harvard School of Public Health, June 2000
 17. Kautsch, et al., Samodzielność zakładów opieki zdrowotnej – rekomendacje, Zdrowie i Zarządzanie, 2/1999
 18. M. Kautsch, Strategia zakładów opieki zdrowotnej a otoczenie, Zdrowie i Zarządzanie, 4/1999
 19. Kautsch, Badania rynkowe dla potrzeb planowania strategicznego w instytucjach opieki zdrowotnej, Antidotum, 2/98
 20. Campbell, A. Ryś, M. Kautsch, Wzmacnianie władz lokalnych w zarządzaniu służbą zdrowia – opis projektu, Antidotum 11-12 1996
 21. Kautsch, J. Klich, A. Mazur, Procesy planowania w jednostkach opieki zdrowotnej. Raport z badań., Antidotum 11-12 1996

Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych │ The papers and scientific statements in conference materials:

 1. Kautsch, M. Lichoń, N. Matuszak, eHealth Development in Selected EU Countries: Barriers and Opportunities, International Workshop on Connected Health Technologies COHEAT-2015, 7th ICT Innovations Conference 2015, 1-4.10.2015
 2. Kautsch, Diverse Europe, Министерство здравоохранения Республики Беларусь УО „Гомельский государственный медицинский университет” Материалы международной научно-практической конференции „Современные подходы к продвижению здоровья” 15-16 мая 2014 г. Гомель
 3. Kautsch, K. Czabanowska, Migration of health care personnel: Poland, Working Conference: Health Services Research in Europe: Where research and policy meet, The Hague, the Netherlands, 8-9 April 2010, www.healthservicesresearch.eu
 4. Haber, B. Mazur, M. Kautsch, Szkoła liderów w ochronie zdrowia, 12 Ogólnopolska Konferencja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: „Jakość w opiece zdrowotnej”, materiały konferencyjne, Kraków, 2008
 5. Kautsch, D. Poznański, T. Kubik, A. Sak, Relacje szpitali z dostawcami – wstępne wyniki badań, II Studenckie Sympozjum Naukowe „Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu”, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 14-15.03.2008
 6. Kautsch, Strategia i wizja organizacji, międzynarodowa konferencja „Efektywne zarządzanie służbą zdrowia poprzez kształtowanie liderów i wdrożenie controllingu”, Karpacz 20-22.09.2007
 7. Kautsch, Przywództwo w ochronie zdrowia – polskie doświadczenia, międzynarodowa konferencja projektu DELTAH „Przywództwo w opiece zdrowotnej – doświadczenia i wyzwania”, Kraków 1-2.03.2007
 8. Klich, M. Kautsch, Przywództwo w systemie opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Profesjonalizm w ochronie zdrowia”, Swarzędz, 2.12.2005
 9. Kautsch, Uwagi na temat systemu szkolenia menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Profesjonalizm w ochronie zdrowia”, Swarzędz, 2.12.2005
 10. Kautsch, Zdrowie czy choroba, konferencja: „Zdrowie i choroba w społeczeństwie” Koła Naukowego Warsztaty Analiz Socjologicznych, Warszawa 22-23.04.2005
 11. Kautsch, M. Whitfield, Analiza działalności i kosztów szpitali klinicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii, (konferencja: SZPITAL KLINICZNY – WYZWANIA I PARADOKSY, Poznań, 2005
 12. Kautsch, M. Whitfield, Systemy sprawozdawczości w Polsce i Wielkiej Brytanii a jakość zarządzania, 8 Ogólnopolska Konferencja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: „Jakość w opiece zdrowotnej”, materiały konferencyjne, Kraków, 2003
 13. Kautsch, Ocena zakładu opieki zdrowotnej, Ogólnopolskie Forum Menedżerów Opieki Zdrowotnej, materiały konferencyjne, Karpacz 15-17.2003, OTREK, ISBN 83-904395-5-7
 14. Kautsch, Analizy efektywności – co jest możliwe?, 7 Ogólnopolska Konferencja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie „Jakość w opiece zdrowotnej”, materiały konferencyjne, Kraków, 2002
 15. Kautsch, J .Żak, Koszty błędów lekarskich, 6 Ogólnopolska Konferencja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie „Jakość w opiece zdrowotnej”, materiały konferencyjne, Kraków, 2001
 16. Kautsch, Jakość usług – co widzi pacjent?, 5 Ogólnopolska Konferencja „Jakość w opiece zdrowotnej”, materiały konferencyjne, Kraków, 2000
 17. Kautsch, Ocena technologii medycznych i problemy ich wyboru, Aktualne problemy zarządzania służbą zdrowia – materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1996