Alicja Domagała

Adiunkt w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ. Specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i zarządzania w opiece zdrowotnej. Kierownik i ekspert wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych (m.in. Narodowe Centrum Nauki, World Health Organisation, European Commission, World Bank), dotyczących kapitału ludzkiego sektora ochrony zdrowia. Aktualnie pełni funkcję kierownika polskiego zespołu w projekcie europejskim pt. A Roadmap out of medical deserts into supportive health workforce initiatives and policies.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące zasobów kadrowych m.in. w ramach wieloośrodkowych studiów europejskich EuroPubHealth. Autorka ponad stu publikacji i ekspertyz z zakresu zarządzania personelem medycznym.