Wyjazdy zagraniczne – wymiana studencka i studia za granicą

OFERTA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DLA STUDENTÓW INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO WNZ UJ CM 

Bielefeld Bolonia Bragança Granada Hamburg Kempten Kłajpeda Kopenhaga

Współpraca w ramach programu Erasmus+ opiera się głównie na dwustronnych umowach zawieranych między uczelniami, obejmujących wymianę studentów i/lub pracowników. Poniższe zestawienie to obecna oferta wyjazdowa dla studentów Instytutu Zdrowia Publicznego. Zachęcamy studentów do zgłaszania także innych, kolejnych propozycji wymiany studenckiej. Każdy ciekawy pomysł na nawiązanie współpracy w ramach Erasmusa zostanie rozpatrzony.  Jeśli obie strony (UJ oraz kolejna, inna uczelnia) wyrażą zainteresowanie, będzie można podpisać kolejną umowę. Wyjazdy są z reguły jednosemestralne, aczkolwiek dłuższe również są możliwe. 

Szczegółowe informacje na temat umów IZP i WNZ oraz warunków wyjazdu można uzyskać u koordynatora wydziałowego: 

Anna Szetela, Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, Skawińska 8, 31-066 Kraków pok. 310, e-mail: anna.szetela@uj.edu.pl 

Wnioski wyjazdowe składa się poprzez system USOS. Informacje dotyczące rekrutacji i przyznawania wyjazdów, jak również wsparcia językowego przed wyjazdem (język angielski) są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.  

Ciekawe informacje „wyjazdowe” oraz kontakty można również znaleźć na stronie ESN UJ (Erasmus Student Network). 

Nieco odrębną sprawą jest możliwość wyjazdu na praktykę w ramach Erasmusa – tutaj nie trzeba się kierować żadną listą uczelni, można wyjechać do dowolnej, wybranej jednostki. Więcej informacji:Tutaj

 

Bielefeld to miasto w Nadrenii Północnej – Westfalii, mające długoletnie tradycje współpracy z UJ. 

Podstawowe informacje o studiowaniu na Uniwersytecie w Bielefeld są dostępne pod adresem: 

http://www.uni-bielefeld.de

Do wyjazdu akurat do tej uczelni szczególnie zachęcamy studentów władających językiem niemieckim, ponieważ pozwala to na znaczne poszerzenie możliwości wyboru przedmiotów. 

 

 

 

 

 

Bolonia

 

 

Uniwersytet Boloński (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) jest uważany za najstarszą Uczelnię „Zachodniego Świata”, założoną w roku 1088. To tu studiował w XV wieku Mikołaj Kopernik (czyli szlaki wyjazdów studenckich zostały już przetarte). A mówiąc poważnie – szczegółowe informacje o tej uczelni są oczywiście dostępne (w języku włoskim oraz angielskim) na stronie internetowej: www.unibo.it
Nasza umowa podpisana z UniBo obejmuje wielodyscyplinarne studia w obszarze zdrowia dla studentów II stopnia. Wyszukiwarka kursów pozwala na znalezienie interesujących propozycji w różnych dyscyplinach związanych z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, również w języku angielskim: https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue

 

 

 

 

 

 

Bragança

 

Naszym partnerem w Portugalii jest Instituto Politécnico de Bragança w północno-wschodnim rejonie kraju. Oferta studiów w języku angielskim interesująca dla studentów IZP to przedmioty z zakresu zarządzania.  

W ramach studiów magisterskich na kierunku Management oferowane są, między innymi, moduły specjalizacji w zakresie Health Services Management: 

http://portal3.ipb.pt/

 

 

 

 

 

 

Granada

 

 

 

Granada zaprasza studentki i studentów II stopnia znających język hiszpański.  

Współpraca z Granadą to w naszym przypadku współpraca z Escuela Andaluza de Salud Publica czyli EASP (https://www.easp.es).  

 

 

 

 

 

Hamburg

Nasz partner Erasmusowy to HAW (https://www.haw-hamburg.de) czyli Hamburg University of Applied Sciences. Kilka lat temu było tam kilkoro naszych studentów, potem mieliśmy kilka lat przerwy we współpracy, teraz znów możemy korzystać z ich oferty. Studenci zagraniczni są zachęcani do wybrania Hamburga tutaj.

Ofertę kursów prowadzonych w języku angielskim można sprawdzić na stronie:

https://www.haw-hamburg.de

 

 

 

 

 

 

Kempten

 

 

Kempten to miasto w Bawarii, w którym mieści się uczelnia Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten. 

Uniwersytecka strona „About Kempten”, istnieje obecnie jedynie po niemiecku, natomiast wersja angielska jest dostępna pod hasłem „Before studies” 

https://www.hs-kempten.de

 

 

 

 

Kłajpeda

 

 

Uniwersytet w Kłajpedzie to kolejna propozycja dla studentów I i II stopnia.  

Oferta dla studentów Erasmusa została przedstawiona tutaj: 

https://www.ku.lt

Adres mejlowy Koordynatora Erasmusa dla studentów przyjeżdżających można znaleźć tutaj: 

https://www.ku.lt

 

 

 

 

Kopenhaga

 

 

Nasz partner w Kopenhadze to Uniwersytet Kopenhaski.  

Kandydaci na studentów zagranicznych powinni zacząć zwiedzanie strony uniwersyteckiej od: 

https://studies.ku.dk/ 

Lista przedmiotów Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych, w których studenci zagraniczni mogą uczestniczyć w kolejnym roku akademickim, jest publikowana (zwykle w maju) pod adresem: 

https://sund.ku.dk