Artur Szetela

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalista w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz optymalnego ich rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia we wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych na kierunku: Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ (od 2017 r.).

Od 2007 r. pracownik podmiotów leczniczych, w których zajmuje  się m.in. przygotowywaniem ofert konkursowych w ramach postępowań ogłaszanych przez NFZ, optymalizacją rozliczeń świadczeń zdrowotnych, prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, aktualizacją potencjału świadczeniodawcy (personel, harmonogramy, sprzęt, umowy podwykonawstwa) oraz nadzorowanie zmian w przepisach prawnych i wymaganiach NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia.

Swoje zainteresowania skupia m.in. na metodach finansowania świadczeń zdrowotnych, zmianach organizacyjno-prawnych w systemie ochrony zdrowia oraz aspektach związanych z efektywnym zarządzaniem podmiotami leczniczymi.