dr Marzena Tambor

Jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2006). W 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora (PhD) na Uniwersytecie Maastricht, Holandia za pracę badawczą na temat dopłat pacjentów do publicznie finansowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Europie. W Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP pracuje od 2011 r., obecnie na stanowisku adiunkta.

W pracy badawczej zajmuje się tematyką finansowania ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnianiem wydatków bezpośrednich gospodarstw domowych, oraz zagadnieniami z obszaru polityki społecznej. Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. ASSPRO CEE 2007, Pro-health 65+. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych oraz polityki społecznej.