dr Marzena Tambor

e-mail: marzena.tambor@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 809
Pokój 3.06
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0001-7970-6919

 

Dr Marzena Tambor jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2006). W 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora (PhD) na Uniwersytecie Maastricht, Holandia za pracę badawczą na temat dopłat pacjentów do publicznie finansowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Europie. W Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP pracuje od 2011 r., obecnie na stanowisku adiunkta.

W pracy badawczej zajmuje się tematyką finansowania ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnianiem wydatków bezpośrednich gospodarstw domowych, oraz zagadnieniami z obszaru polityki społecznej. Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. ASSPRO CEE 2007, Pro-health 65+, JAHEE. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych oraz polityki społecznej.