Iwona Kowalska-Bobko

Dr habilitowany nauk o zdrowiu, prof. UJ. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 roku zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika tego Zakładu.

Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i realizatorem licznych projektów krajowych i międzynarodowych.

Autor i współautor publikacji międzynarodowych, m.in. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, a także krajowych monografii i podręczników, takich jak: Zdrowie Publiczne (2022), Decentralizacja a systemy ochrony zdrowia (2017), Szkice z europejskiej polityki zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w świetle reformy ochrony zdrowia. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia populacji starszej (2017). Redaktor książki Myśli o problemach polityki zdrowotnej, globalnej – europejskiej – krajowej (2013).