1.06.2021 Studenckie Koło Naukowe „Prawo w zdrowiu”

Rejestracja zamknięta

Współczesne problemy prawa medycznego. Sesja naukowa SKN „Prawo w zdrowiu” dedykowana pamięci dr. Stefana Poździocha

Podczas sesji Studenci – Członkowie SKN „Prawo w zdrowiu”, działającego przy Instytucie Zdrowia Publicznego przedstawią własne prezentacje poświęcone aktualnym problemom i wyzwaniom prawa medycznego w naszym kraju, także w świetle rozwiązań europejskich. Prezentacje te staną się przyczynkiem do dyskusji zarówno o aktualnych rozwiązaniach prawnych, jak i wyzwań stojących przed regulacją prawną. Problemy prawne przedstawiane będą w perspektywie praktycznej, rozumianej jako obserwacje z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.