Ścieżki specjalizacyjne

Na drugim roku studiów stacjonarnych II stopnia studenci dodatkowo wybierają jedną ze ścieżek specjalizacyjnych:

• Programy zdrowotne

przedmioty: projektowanie badań naukowych, zdrowie psychiczne w pracy socjalnej, analiza danych w badaniach biomedycznych, demografia, styl życia a zdrowie, zdrowie matki i dziecka, edukacja zdrowotna, zdrowie osób starszych, medycyna pracy – w sumie 21 ECTS.

• Zarządzanie w ochronie zdrowia

przedmioty: ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, zarządzanie w warunkach zmiany, analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, marketing, telemedycyna i e-zdrowie – w sumie 21 ECTS.

Governance of health system in transition

zajęcia prowadzone w języku angielskim,  przedmioty: Introduction to governance in health system, Health systems goals and performance in transition, Financial resources for health, Human resources for health, Change management and leadership, Economic burden of diseases, Health technology assessment and rational pharmaceutical policy, Market and economic incentives in health care, New public management in health care, Projections of health care expenditure and revenue, Coordinated/managed care, Health impact assessment in all policies, Qualitative and quantitative research methods – w sumie 29 ECTS.  Warunki anglojęzycznej ścieżki specjalizacyjnej (kliknij link)