Wymiar praktyk

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia:
• Po I roku: 2 tygodnie (80 godzin)
• Po II roku: 4 tygodnie (150 godzin)

Studia II stopnia:
 Po I roku: 5 tygodni (200 godzin) 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast