29.06.2021 Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia

Rejestracja zamknięta

Kompetencje zdrowotne, Internet i presja komercyjna jako nowe determinanty zdrowia 

Webinarium zostanie poświęcone prezentacji czynników uznanych w ostatnich latach za nowe determinanty zdrowia. Kompetencje zdrowotne mają niezwykle istotne znaczenie dla podejmowania decyzji dotyczących zdrowia oraz radzenia sobie w razie zachorowania.

Pandemia COVID-19 pokazała, że dostęp do Internetu i korzystanie z systemów e-zdrowia może być niezbędnym elementem zapewnienia opieki medycznej w czasie wyzwań epidemicznych. Wreszcie, coraz lepiej rozumiemy, że presja marketingowa wywierana na współczesne społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzież, przez producentów wysoko przetworzonej żywności i innych produktów o niekorzystnym oddziaływaniu na zdrowie, może prowadzić do zwiększonej zapadalności na choroby cywilizacyjne.