mgr Weronika Obrochta

Wykształcenie:

– Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

   Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

2021 – obecnie

– Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,

   kierunek Fizjoterapia – studia magisterskie

2019 – 2021

– Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,

   kierunek Fizjoterapia – studia licencjackie

2016 – 2019

Projekty badawcze i prace dyplomowe:

– Ilościowa analiza zależności pomiędzy stopniem asymetrii fluktuacyjnej twarzy, a cechami stanu zdrowia fizycznego oraz kognitywnego.

Opiekunowie pracy: dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ

dr Magdalena Klimek, Instytut Zdrowia Publicznego

2021 – 2025

– Wpływ pracy zdalnej z powodu pandemii COVID —19 na ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie zawodowej nauczycieli

Opiekun pracy: dr nauk med. Joanna Zyznawska, Instytutu Fizjoterapii

2020 – 2021

– Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniu kostki bocznej na przykładzie zawodnika piłki nożnej – studium przypadku

Opiekun pracy: dr nauk med. Joanna Zyznawska, Instytutu Fizjoterapii

2018 – 2019

 

Publikacje naukowe i doniesienia konferencyjne:

Zyznawska J., Bartecka W.: Remote working forced by COVID-19 pandemic and its influence on neck pain and low back pain among teachers. Medycyna Pracy, 2021 72.6: 677-684

Bartecka W, Barabasz J, Borczyk P.: Ocena aktywności mięśni przywodzicieli ud podczas chodu na niestabilnym podłożu w porównaniu z wynikami Y Balance Test (Lower Quarter) i wskaźnikiem BMI- badanie pilotażowe I miejsce International Medical Student’s Conference Physiotherapy Kraków

Bartecka W.: Wpływ stażu sportowego, ilości i czasu treningu w tygodniu na występowanie urazów u zawodników badmintona. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa XIV Wiosna z Fizjoterapią Warszawa, 2021

Bartecka W., Bidziński P.: Rodzaje i częstość występowania urazów sportowych u zawodników badmintona. SKN Fizjoterapii i Neurorehabilitacji Instytutu Fizjoterapii

Barabasz J, Borczyk P, Bartecka W.: Ocena aktywności mięśni przywodzicieli ud oraz mięśni piszczelowych przednich podczas chodu po stabilnym i niestabilnym podłożu — badanie pilotażowe, IMSC Kraków 2021

Borczyk P, Barabasz J, Bartecka W.: Porównanie aktywności mięśni piszczelowych przednich oraz przywodzicieli ud podczas chodu po stabilnym podłożu z całkowitą i ograniczoną kontrolą wzroku — badanie pilotażowe, IMSC Kraków 2021

Grant dydaktyczny w postaci szkolenia „Rehabilitacja w stomatologii – Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym”