4th Conference of Polish Society of Human and Evolution Studies

W dniach 22-22 września 2017 roku odbyła się czwarta konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji zorganizowana przez Zakład Zdrowia i Środowiska z Instytutu Zdrowia Publicznego. W trakcie trzech dni konferencji odbyły się cztery wykłady plenarne wygłoszone przez najlepszych ekspertów z dziedziny antropologii, demografii, psychologii ewolucyjnej oraz zdrowia publicznego. Trzech wykładowców plenarnych pochodziło z jednostek zagranicznych m.in. Arizona State University (USA) oraz University College London (Wielka Brytania). W ramach konferencji odbyło się 5 sesji wystąpień ustnych oraz trzy sesje zorganizowane przez pracowników naukowych m.in. Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu czy Uniwersytetu Karola w Pradze, a także sesja posterowa w ramach której zaprezentowanych zostało 17 prac. W konferencji uczestniczyło 67 osób; czterdzieści cztery osoby pochodziły z Polski, po 6 osób z Czech i Wielkiej Brytanii, po 3 osoby z Francji i USA, 2 osoby ze Szwajcarii oraz po jednej osobie z Finlandii, Niemiec i Węgier.

W trakcie konferencji przyznano Nagrodę Honorową Polskiego Towarzystwa Nauk  o Człowieku i Ewolucji Panu Prof. Adamowi Łomnickiemu, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednemu z najwybitniejszych polskich biologów ewolucyjnych. Podczas konferencji przyznano także nagrodę dla wybitnego, młodego naukowca im. Prof. Strzałko dla Pani dr Agnieszki Sorokowskiej. Podczas konferencji obyło się także głosowanie na najlepszą studencką prezentację ustną oraz najlepszy studencki poster – nagrody otrzymali Peter Turecek oraz Lucie Kuncova z Czech.

W ramach konferencji odbyły się także całodzienne warsztaty dla studentów dotyczące m.in. badań kwestionariuszowych, analizy danych pochodzących z ksiąg parafialnych czy nauki korzystania z programów komputerowych m.in. do oceny symetrii twarzy. Warsztaty odbyły się pod patronatem towarzystwa naukowego European Human Behaviour and Evolution Studies (EHBEA).