Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami – Projekty naukowe

Projekty realizowane przez Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami:

 • Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 6-18 lat z południowo-zachodnich regionów Polski – zmiany trendu sekularnego oraz zachowań żywieniowych na przestrzeni dekady
 • Wpływ diet odchudzających na tempo i skuteczność odchudzania dorosłych osób z otyłością
 • Pricing and reimbursement of biosimilars in Central and Eastern European Countries
 • Pharmaceutical regulation in Central and Eastern European countries: a current review
 • Analiza aspektów refundacyjnych i klinicznych związanych z lekami sierocymi w Polsce i w Europie
 • Ocena kosztów pośrednich i jakości życia w grupie chorych z ZZSK oraz ŁZS w warunkach polskich
 • Ocena kosztów pośrednich w leczeniu schorzeń zapalnych jelit w Polsce
 • Wpływ diet odchudzających na tempo i skuteczność odchudzania dorosłych osób z otyłością
 • Ocena stanu odżywienia na podstawie analizy składu ciała dzieci z regionu Małopolski
 • Ocena zachowań i nawyków żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci w 1-3 klasach szkół podstawowych w Krakowie
 • Społeczne poglądy i preferencje dotyczące organizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów z chorobami rzadkimi, zaopatrzenia w leki sieroce oraz ich finansowania w Polsce
 • Analiza kosztów wybranych schorzeń autoimmunologicznych w kontekście decyzji refundacyjnych dla leków sierocych
 • Projekt PRO-QUO HEALTH. Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (studia podyplomowe oraz szkolenia e-learningowe z zakresu HTA oraz EBM)
 • Drug Policy in (Central and Eastern Europe; CEE) countries, ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) – CEE Publication Network. Ocena systemów refundacyjnych w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej
 • “Health Impact Assessment” w ramach projektu “Zmniejszania nierówności w zdrowiu” – grant finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy. Program PL13
 • Napoje energetyzujące – ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości wśród młodzieży
 • Ocena ryzyka niedożywienia w grupie osób starszych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania
 • Naukowa analiza problemów dotyczących zapewnienia optymalnego dostępu pacjentów do leków w systemach opieki zdrowotnej Polski i innych krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru chorób rzadkich i leków sierocych
 • Braki leków – analiza uwarunkowań prawno-organizacyjnych i rozwiązań systemowych, wpływających na występowanie zaburzeń w dostawach leków na rynkach wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Ocena rekomendacji AOTMiT w kontekście procesu podejmowania decyzji refundacyjnych w Polsce w latach 2012 – 2015
 • Ocena efektywności klinicznej leków stosowanych w wybranych schorzeniach autoimmunologicznych
 • Ocena efektów farmakoterapii i ocena kosztów pośrednich schorzeń autoimmunologicznych
 • Stan wiedzy pacjentów na temat przysługujących im uprawnień do otrzymywania tańszych odpowiedników leków przepisywanych na receptę oraz analiza czynników wpływających na substytucję generyczną pod rządami ustawy refundacyjnej
 • Upowszechnienie wiedzy na temat prozdrowotnych zachowań żywieniowych wśród wiekowo różnych grup ludności i zgodności z Evidence Based Nutrition
 • Udział w projekcie 7 ramowym UE pt. EATWELL „Interventions to promote healthy eating habits – evaluation and recommendations.
 • Ocena ryzyka niedożywienia w grupie osób starszych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania
 • Współpraca z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach programu “Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia” – Projekt finansowany przez: Mechanizm Finansowy EOG (EEA Grants Iceland, Liechtenstein, Norway), Powiat Myślenicki oraz wszystkie gminy Powiatu Myślenickiego.
 • Ocena jakości mikrobiologicznej środków spożywczych spoza diety szpitalnej znajdujących się przy łóżku chorego
 • Udział w projekcie badawczym pt. CHANGE – “Care of Health Advertising New Goals for Elderly People” w ramach programu GRUNTVIG-GMP nr 142101-2008 –LLP-IT
 • Naukowe podstawy polityki lekowej państwa polskiego – opracowanie systemu monitorowania i oceny efektywności systemu zaopatrzenia w leki finansowane ze środków publicznych
 • Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in Member States under particular migratory pressure
 • Survey on financing of orphan drugs in Europe. Institute of Genomic Medicine and Rare Disorders Semmelweis University.
 • Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Influence of socioeconomic status on the use of medication in Poland – analysis of the consumption of prescription medical resources in patients with inflammatory bowel disease in the years 2012-2014 (Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego na wykorzystanie leków w Polsce: analiza zużycia zasobów medycznych wydawanych z przepisu lekarza wśród pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit w latach 2012 – 2014). Program PL13