Wojciech Czakon

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni wykładowca programów MBA (WSB w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Jego badania koncentrują się wokół behawioralnych uwarunkowań decyzji strategicznych tj. preferencji, postaw, percepcji oraz zaufania. Badacz zagadnień współpracy międzyorganizacyjnej, w tym współpracy pomiędzy konkurentami.

Najnowsza książka adresowana do słuchaczy programów MBA to „Krótkowzroczność strategiczna menedżerów” (Wydawnictwo UJ, 2020). Autor ponad 240 publikacji. Członek Rady Doskonałości Naukowej, były wiceprezydent European Academy of Management.