Maciej Rogala

Od roku 2012 pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. Od 2015 związany z Ośrodkiem Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej jako wykładowca szkoleń i kursów. W latach 2017-2019 brał udział w realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską przy współudziale Ministerstwa Zdrowia w projekcie szkoleniowym UE „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” jako trener szkoleń oraz koordynator merytoryczny w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego i zarządzania finansami. Od roku 2018 współpracuje naukowo z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego a także Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, gdzie realizuje projekty badawcze z udziałem pacjentów hospitalizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.

Działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, instytucjonalne i organizacyjne w wielu polskich i międzynarodowych projektach szkoleniowych, badawczych i biznesowych zdobyte na rynku usług medycznych oraz w ramach największych organizacji ochrony zdrowia w Polsce działających na rynku komercyjnym, jak i sferze publicznej.

Doktor nauk o zdrowiu, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania firmami. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.