Współpraca z Uniwersytetem w Maastricht

Celem współpracy pomiędzy Instytutem Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) a Wydziałem Zdrowia, Medycyny i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Maastricht (UM) było ustanowienie wymiany akademickiej naukowców i wykładowców. Obie uczelnie współpracują i wymieniają się pomysłami naukowymi i doświadczeniami w dziedzinie edukacji zdrowotnej. Jedną z form współpracy są coroczne wizyty (wyjazdy studyjne do Krakowa) studentów drugiego roku BSc European Public Health UM w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM. Podczas tych wizyt studenci Uniwersytetu w Maastricht uczestniczą w sesjach wykładowych prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (na temat zagrożeń związanych z dostępnością nowych środków uzależniających), głównie z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM (w zakresie problematyki zdrowotnej, zarządzania polskiego systemu ochrony zdrowia, promocji zdrowia, demografii czy problemów żywieniowych). Ponadto studenci Uniwersytetu w Maastricht mają możliwość odwiedzenia szpitali i klinik w Krakowie (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie), a także innych podmiotów prywatnych i publicznych sektora ochrony zdrowia oraz różnych organizacji pozarządowych (spotkania z przedstawicielami Fundacji Salus Publica, stowarzyszenia MANKO czy stowarzyszenia Monar Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie). Wszystkie te organizacje stanowią bardzo ważną część polskiego systemu ochrony zdrowia. Podczas wizyt w placówkach studenci w praktyce mogą zobaczyć jak wygląda zarządzanie takimi jednostkami – poznają sukcesy nie tylko kadry zarządzającej ale również rozmawiają o  problemach tych organizacji. Dodatkowo program wypełniony jest wieloma aktywnościami o charakterze socjalnym – co roku zapraszamy studentów UM do poznania historii naszego Uniwersytetu (zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius) oraz pięknego Krakowa. Polskim koordynatorem tej współpracy jest dr Ewa Błaszczyk-Bębenek z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.
 
Współpraca dotyczy także realizacji międzynarodowych  studiów Europubhealth+, która jest opisana w odrębnej rubryce.