Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych – Publikacje i projekty naukowe

Publikacje pracowników Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych:

prof. dr hab. Andrzej Pająk

dr Agnieszka Doryńska

dr Magdalena Kozela

mgr Maciej Polak

dr Urszula Stepaniak

dr Krystyna Szafraniec

dr Roman Topór-Mądry

 

Prowadzone projekty i programy naukowo-badawcze