Bartłomiej Wrona

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rozprawę nt. „Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako narzędzie podnoszenia efektywności ich gospodarowania”.

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca na studiach podyplomowych m.in. w Krakowskiej Szkole Biznesu, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów , Instytucie Finansów UEK. Prowadzi również zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce na kursach certyfikowanych dla głównych księgowych i samodzielnych księgowych.

Praktyk, główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych.