dr Katarzyna Nowak-Zając

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-15
pok. │ room: 2.07

Zainteresowania naukowe:

  • systemy ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem systemów ratownictwa medycznego
  • zarządzanie w ochronie zdrowia

Scientific interests:

  • healthcare systems, particularly emergency medical services
  • healthcare management

Wybrane publikacje | Selected publications:

  • Rebes K., Cebula G., Mydlowska A., Andres J. The efficacy of cardiopulmonary resuscitation, in a large city, based on Krakow’s Emergency Medical Service, Folia Medica Cracoviensia Vol. LVII, 4, 2017
  • Mikos M., Rebes K., Przezwyciężyć obojętność, Służba Zdrowia, nr 84-88, 5 listopada 2007
  • Rebes K., Mikos M., Poprawić przeżywalność upowszechniając standardy, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 11/2007
  • Rebes K., Czupryna A., Ergebnisse der Reanimationsmassnahmen in der praklinischen Notfallmedizin, Schweizerische Arztezeitung, nr 47, 2005