dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

e-mail: christoph.sowada@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 833
Pokój 3.04
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0002-8900-1119
 

Profesor Christoph Sowada po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) pracował jako asystent w Zakładzie Finansów Publicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Giessen, a następnie w Zakładzie Finansów Publicznych Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu w Poczdamie, gdzie w maju 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę dotyczącą zabezpieczenia podstawowych świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W roku 2015 uzyskał na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Od października 2000 pracuje w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego.