Katarzyna Nowak-Zając

Asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. W 2014 r. uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na tym samym Wydziale. Od 2021 r. zatrudniona w UJ CM, wcześniej pracowała w Wydziale Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Brała udział w kilku projektach dotyczących systemu ochrony zdrowia m.in. polsko-amerykański projekt dotyczący kształcenia lekarzy z wykorzystaniem e-learningu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem systemu ratownictwa medycznego, zarządzania programami w ochronie zdrowia.