Współpraca z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu w Kownie

14 czerwca 2024 r.

W maju 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowej, akademickiej i kulturalnej pomiędzy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ), a Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu (LSMU) w Kownie. Szczególnym, ale niewyłącznym obszarem tej współpracy jest zdrowie publiczne.

LSMU jest największą instytucją szkolnictwa wyższego w zakresie nauk biomedycznych na Litwie, w sposób skuteczny prowadzącą jednocześnie studia wyższe, badania naukowe oraz praktykę kliniczną. LSMU składa się z dwóch głównych jednostek: Akademii Medycznej i Akademii Weterynaryjnej. Studenci medycyny, stomatologii/odontologii i pielęgniarstwa zdobywają swoje praktyczne umiejętności w Szpitalu LSMU Kauno Klinikos, będącym największą placówką opieki zdrowotnej w regionie krajów bałtyckich. W skali rocznej, ponad 90.000 pacjentów szpitala opiekuje się ponad 1.200 wysoko wykwalifikowanych lekarzy oraz 2.400 członków personelu pielęgniarskiego. Ogół personelu medycznego jest szczególnie oddany innowacyjnym i postępowym metodom leczenia i diagnostyki, odpowiadającym najwyższym światowym standardom postępowania.

Od 1990 roku LSMU stał się Alma Mater dla wielu studentów zagranicznych – obecnie studiuje ich tutaj ponad 1.700, a wywodzą się oni z 89 krajów (głównie ze Szwecji, Izraela i Niemiec). Liczba ta stanowi blisko 27% ogółu studentów całej uczelni. W obszarze dydaktyki i nauki, LSMU współpracuje z ponad 350 uniwersytetami europejskimi, amerykańskimi i azjatyckimi. Uczelnia jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, takich jak: European University Association (EUA), Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Association of Medical Schools in Europe (AMSE), Association for Medical Education in Europe (AMEE), European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), World Veterinary Association itp. LSMU jest także członkiem World Health Organisation (WHO) i prowadzi dwa

ośrodki współpracujące: WHO Collaborating Centre for Prevention and Control of Chronic Non-Communicable Diseases oraz WHO Collaborating Centre for Nursing Education and Practice.

Cytując Koleżanki i Kolegów z LSMU:

Our Vision

A leading European university of health sciences for the prosperity of society. We will seek, through the efforts of all our community, to become one of 701+ best universities in the QS World University Rankings.

Our Mission

The vision will be pursued through our MISSION – to create, accumulate, systematize and spread scientific knowledge and the newest achievements in studies and science, teach and develop a creative, honest, initiative-showing, educated, independent and enterprising personality, foster democracy and welfare, develop a healthy and educated society. The essential role of LSMU in this process of education is the pursuit of a healthy society, which guarantees social and economic progress of the country, its civilizational identity as well as creation, support, and development of national and global cultural traditions. The health and welfare of the animal world is an integral part of this goal.

Osobami do kontaktu w sprawach związanych z realizacją tej umowy o współpracy są:

· Prof. Gintare Kaliniene z Wydziału Zdrowia Publicznego LSMU, oraz

· Dr Tomasz Bochenek z Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ CMUJ.

Więcej informacji na temat Wydziału Zdrowia Publicznego LSMU można znaleźć pod linkiem: https://lsmu.lt/en/about-lsmu/structure/medical-academy/faculty-of-public-health/

 

Opracowanie: Tomasz Bochenek, w oparciu o informacje od Gintare Kaliniene.