mgr Maja Mydel
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: maja.mydel@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-19
pok. │ room: 3.11
 
  • Zainteresowania: zarządzanie w ochronie zdrowia, polityka zdrowotna, prawo w ochronie zdrowia
 

Wybrane publikacje │ Selected publications:

  • Sułkowski MM, Bargiel KB, Mydel M. Normy czasu pracy pracowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli opt-out. Zwiększony wymiar czasu pracy i jego negatywne konsekwencje dla pracowników medycznych. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(2): 95–103. doi: 10.26444/monz/162029

  • Maja Mydel, Paweł Lipowski. Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego – wymagania prawne. Medyczne Targi Wiedzy 2023 : III edycja Konferencji Studenckiej, Kraków 2023 : książka abstraktów s. 93-94

  • Maja Mydel, Paweł Lipowski. Assessment of Hospital Medical Technologies (HB-HTA) – a practical perspective. European Journal of Translational and Clinical Medicine. 2022 : Vol. 5, suppl. 2, s. 97, abstr. II Scientific Conference Interdisciplinary View On Health Sciences In Memory Of Professor Piotr Lass, Gdańsk, 23-25 listopada 2022 r.

  • Maja Mydel, Dominika Dusza, Maciej Furman. Ocena możliwości wdrożenia Szpitalnej Oceny Technologii Medycznej na podstawie doświadczeń trzech krakowskich szpitali. XIX Międzynarodowa Konferencja Wyzwania w finansowaniu zdrowia czyli gra na cztery fortepiany. Książka abstraktów. Warszawa 2021