Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami – Pracownicy

Kierownik Zakładu │ Head of Department :


dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ
tel: (48) 12 43 32 830 w.9036
e-mail: pawel.kawalec@uj.edu.pl
Dyżur: środa 11.00-14.00

pokój: 233
Dodatkowe informacje: USOS

 

 

Pracownicy Zakładu │ Department Staff:

 

prof. dr hab. Andrzej Pilc
e-mail: andrzej.pilc@uj.edu.pl
pokój: 

Dodatkowe informacje: USOS

 
 

 

 

dr n.med. Tomasz Bochenek
tel: (48) 12 43 32 807 w.9035

e-mail: t.bochenek@uj.edu.pl
pokój: 212

Dodatkowe informacje: USOS

 
 
 
 
dr n. med. Beata Piórecka
e-mail: beata.piorecka@uj.edu.pl
tel.: (48) 12 43 32 820 w.9034
Pokój: 211
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
 
 
dr inż. n. o zdr. Jaśmina Żwirska
e-mail: jzwirska@cm-uj.krakow.pl
tel.: (48) 12 43 32 820 w.9034
Pokój: 
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
 
 
dr n. o zdr. Ewa Błaszczyk-Bębenek
e-mail: ewa.blaszczyk@uj.edu.pl
tel.: (48) 12 433 28 20 w.9034
Pokój: 211
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 

 

dr n. med. Agnieszka Ostachowska-Gąsior
e-mail: agnieszka.ostachowska-gasior@uj.edu.pl 

tel.: (48) 12 433 28 21 w.9032, 9033

Pokój: 210
Dodatkowe informacje: USOS

 

 

 
 
dr n. o zdr. Paweł Jagielski
e-mail: paweljan.jagielski@uj.edu.pl
tel.: (48) 12 433 28 21 w.9032, 9033
Pokój: 211/210
Dodatkowe informacje: USOS

 

 

 

 

lek. Paweł Somionka
tel: (48) 12 43 32 807 w.9035
e-mail: pawel.somionka@uj.edu.pl
pokój: 212
Dodatkowe informacje: USOS

 

 

 

 

mgr Karolina Koczur
tel: (48) 12 433 28 20 w.9034
e-mail: karolina.koczur@uj.edu.pl
pokój: 212
Dodatkowe informacje: USOS

 

 

 

 

mgr Rafał Nowak
tel: (48) 12 43 32 807 w.9035
e-mail: r.nowak@uj.edu.pl
pokój: 212
Dodatkowe informacje: USOS

 

 

 

Doktoranci │ PhD Candidates:

mgr Berenika Kuna

e-mail:berenika.kuna@student.uj.edu.pl

mgr Magdalena Monica

e-mail:magdalena.monica@student.uj.edu.pl