Christoph Sowada

Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ, po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) pracował jako asystent w Zakładzie Finansów Publicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Giessen, a następnie w Zakładzie Finansów Publicznych Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu w Poczdamie, gdzie w maju 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę dotyczącą zabezpieczenia podstawowych świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W roku 2014 uzyskał na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych” stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Od października 2000 pracuje w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie jest kierownikiem Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego, od 2020 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM do spraw studenckich. Od 2021 przewodniczy Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.