Piotr Łasak

Dr hab., profesor uczelni. Pracuje w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego działalność badawcza, publikacyjna i dydaktyczna koncentruje się na problematyce związanej z finansami. W tym w szczególności zajmuje się zagadnieniami z zakresu bankowości, finansów przedsiębiorstw i finansów międzynarodowych. Główne tematy badawcze to rozwój, regulacja i nadzór rynków finansowych,  mechanizmy kryzysów gospodarczych,  finansowych i walutowych oraz rozwój równoległego systemu bankowego. Zajmuje się również tematyką finansowania przedsiębiorstw, w tym głównie w krajach rozwijających się, a także oddziaływaniem kryzysów finansowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wśród jego szczególnych, długoterminowych zainteresowań badawczych znajduje się rozwój chińskiego rynku finansowego. Obecny główny obszar badań dotyczy technologii  finansowej (fintech) i transformacji sektora bankowego w wyniku cyfryzacji i wpływu technologii finansowych. Jest  autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących powyższej tematyki. Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (Oddział Okręgowy w Krakowie).