E-zdrowie i telemedycyna

 

W dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym, przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „E-Zdrowie i Telemedycyna” pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego. Organizatorem konferencji był Instytut Zdrowia Publicznego.

Konferencja była poświęcona rozwojowi e-zdrowia oraz telemedycyny. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy zapoznali się z obecnym stanem rynku medycznego, perspektywami rozwoju, a także barierami pojawiającymi się przy świadczeniu usług zdrowotnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zaprezentowane rozwiązania dotyczyły regionalnych platform medycznych i ich roli w rozwoju sektora zdrowia publicznego. W trakcie konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów z zakresu e-zdrowia oraz sposobów ich finansowania podzielili się m.in. przedstawiciele władz centralnych, samorządów lokalnych, a także goście z zagranicy.
 
Podczas wydarzenia uczestnicy mogli również poznać od strony praktycznej zasady funkcjonowania podmiotów medycznych w oparciu m. in. o rozwiniętą elektroniczną dokumentację medyczną oraz nowoczesne formy komunikacji z pacjentem.

Program konferencji