13.04.2021 Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami

Link do rejestracji: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/webinaria/

Zdrowie publiczne w kontekście zdrowego odżywiania oraz dostępności do farmakoterapii 

Webinarium Zakładu Badań nad Żywieniem i Lekami zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne, w ramach, których przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące żywienia i żywności oraz racjonalnej farmakoterapii.

W części dedykowanej tematyce żywienia poruszone zostaną tematy dotyczące diety wegetariańskiej i wegańskiej w kontekście argumentów za i przeciw. Przybliżymy zagadnienia dotyczące relacji występujących między żywieniem a lekami; składniki diety mogą mieć istotny wpływ na farmakoterapię, ale i farmakoterapia może mieć wpływ na odżywianie się pacjentów. Zaprezentowana zostanie także problematyka odwodnienia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych.

Omówimy znaczenie aktywności fizycznej zarówno w zachowaniu dobrego zdrowia, jak i w utrzymaniu sprawności fizycznej i umysłowej, w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, w zmniejszeniu liczby przedwczesnych zgonów i poprawie sprawności funkcjonalnej, a przez to jakości życia kolejnych pokoleń. Pokażemy, jakie są rekomendacje WHO dotyczące aktywności fizycznej poszczególnych grup ludności oraz wyniki badań oceniających poziom aktywności fizycznej Polaków.

W bloku tematyki dedykowanej racjonalnej terapii, zwrócimy uwagę na nowy obszar systemowych zagadnień w ochronie zdrowia związanych z Oceną Technologii Medycznych (HTA). Wyjaśnimy na czym polega HTA, jakie jest jej praktyczne zastosowanie oraz zwrócimy uwagę na zapotrzebowanie na rynku pracy w kompetencje z zakresu HTA. Przedstawione zostaną również najciekawsze aspekty dotyczące refundacji oraz dostępu dla pacjentów do nowoczesnych, ale i kosztownych leków sierocych w terapii chorób określanych mianem rzadkich.