Paweł Lipowski

Dr nauk o zdrowiu, prawnik (aplikacja radcy prawnego), absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; pracownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie (Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego/Rzecznik Praw Pacjenta) oraz w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Kierownik Referatu Zdrowia).

Wśród zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia prawa medycznego, w tym praktycznej realizacji uprawnień pacjentów, prawnych warunków funkcjonowania świadczeniodawców oraz odpowiedzialności prawnej za tzw. błędy medyczne.