dr Stojgniew Jacek Sitko

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: stojgniew.sitko@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-15
pok. │ room: 2.07

Członek Komitetu Honorowego ASPHER (Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego). Wcześniej: członek Zarządu (2001-2008) i Prezydent ASPHER (2008-09). Od 2011 roku członek Rady Akredytacyjnej APHEA (Agencji Akredytacji edukacji Zdrowia Publicznego).

Member of the Honours Committee ASPHER (Association of Schools of Public Health of European Region). Earlier: member of the Executive Board (2001-2008) and President of ASPHER (2008-09). Since 2011 member of the Board of Accreditation APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation).

Wybrane publikacje │ Selected publications:

  • Sitko S.J. Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A.,  Zabdyr-Jamróz M., et al., Institutional analysis of health promotion for older people in Europe. Concept and research tool,   BMC Health Service Research, 5/2016.
  • Otok R., Levin I., Sitko S.J. Flahaul A., European Accreditation of Public Health Education, Public Health Reviews, 2011, Vol. 33, No 1: 30-38.
  • Tomasik T., Dubas K., Sitko S., Badania naukowe w medycynie rodzinnej, Lekarz Rodzinny, 3/2010, (3/XV).
  • Sitko S.J., Nowe przedsięwzięcia w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce po roku 1989 – szaleństwo czy metoda? Pielęgniarstwo Polskie, nr 2 (20) 2005: 349-353.
  • Guess G., Sitko S.J., Planning, Budgeting and Health Care Performance in Ukraine, International Journal of Public Administration, 2004, 27 (10): 767-798.
  • Sitko S.J., Owczarczak E., Planowanie pracy sal operacyjnych na przykładzie Szpitala Rejonowego, Zdrowie i Zarządzanie, 1/2004.
  • Sitko S.J., Modelowanie w ochronie zdrowia – pojęcie, cel i metody ilościowe, Zdrowie i Zarządzanie, nr 3(9), 2000.
  • Włodarczyk C., Sitko S.J., Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie – wyd. 2, Vesaliusz, Kraków 1999.