prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

Zatrudnienie i inna działalność zawodowa

od grudnia 2014: profesor nadzwyczajny z tytułem profesora, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

maj 2013 – grudzień 2014: profesor nadzwyczajny, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

od października 2012: kierownik Zakładu Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

luty 2000 – kwiecień 2013: adiunkt, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

od października 2012: przewodnicząca Rady Instytutu Zdrowia Publicznego, UJ CM

2012 – 2016: pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ds. wymiany studenckiej i kadry naukowej oraz współpracy międzynarodowej

od czerwca 2012: Senior Research Scientist (stanowisko honorowe), Department of Anthropology, Yale University

sierpień 2009 – maj 2012: Research Affiliate (stanowisko honorowe), Department of Anthropology, Yale University

lipiec 2006 – wrzesień 2006: Visiting Scholar, Department of Anthropology, Harvard University

październik 1998 – luty 2000: Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

wrzesień 1996 – sierpień 1998: Post-Doctoral Fellow in Anthropology, Harvard University

 

Wykształcenie

2014: tytuł profesora nauk o zdrowiu

2009: habilitacja z biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

1996: doktorat z antropologii (Ph.D. in Anthropology), Harvard University

1989 – 1996: studia doktoranckie (Ph.D. Program), Department of Anthropology, Harvard University

1992: magisterium z antropologii  (M.A. in Anthropology), Harvard University

1985: magisterium z biologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Działalność na rzecz środowiska akademickiego

 

Rady redakcyjne czasopism naukowych

od 2018: Editorial Board International Journal of Environmental Research and Public Health

od 2018: Consulting Editor Evolution and Human Behavior

od 2018: Academic Editor PLOS ONE

od 2017: Senior Editor Evolution, Medicine, and Public Health (Oxford University Press)

od 2015: Consulting Editor Human Nature: Biosocial Perspectives

od 2011- 2016: członek Rady Redakcyjnej Evolution, Medicine, and Public Health (Oxford University Press)

od 2002: członek Rady Redakcyjnej American Journal of Human Biology

 

Recenzent projektów naukowych

2018: ekspert H2020 Implementation research for maternal and child health

2017: recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program LIDER

2016: recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2015: ekspert Narodowego Centrum Nauki

2014 – 2018: ekspert The Research Executive Agency of the European Union, Horizon 2020, MSC Individual Fellowships LIFE panel

2013: ekspert The Research Executive Agency of the European Union, FP7-Career Integration Grants listopad 2013

2012 -2013: ekspert The Polish-Norwegian Research Programme

2011, 2012, 2013: ekspert Research Executive Agency FP7-PEOPLE-2011, 2012 i 2013 LIFE panel

od 2006: Narodowe Centrum Nauki, Wellcome Trust Wielka Brytania, Radcliffe Institute for Advanced Study Harvard University, the Canadian Institutes of Health Research, the Romanian National Research Council, The Michael Smith Foundation for Health Research Kanada, John Templeton Foundation, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, The United Arab Emirates University, Polish-U.S. Fulbright Commission

 

Recenzent w przewodach profesorskich (tenure)

od 2011: Department of Anthropology Indiana University, Department of Anthropology University of California Santa Barbara, Department of Anthropology Yale University, Department of Anthropology University of Auckland

 

Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

 • 2018 – Laura Klein “Milk, Mleko, Leche: Variation in human milk bioactives across populations” Harvard University, USA
 • 2016 – Judyta Nowak “Morfologiczne mierniki kondycji biologicznej a swoista odporność immunologiczna”, Uniwersytet Wrocławski
 • 2105 – dr Romana Pawlińska-Chmara “Zmiany somatyczne w organizmach dorosłych i stuletnich polskich kobiet jako wyraz przystosowania do życia po wygaśnięciu zdolności rozrodczych i czynniki współwystępujące z nimi”, Uniwersytet Opolski (habilitacja)
 • 2015 – Monika Majoch “Epidemiologia i prewencja boreliozy z Lyme wywołanej przez krętki Borrelia sp. przenoszone przez kleszcze na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego”, Uniwersytet Jagielloński
 • 2015 – Agnieszka Żelaźniewicz “Zmiana morfologii piersi w okresie ciąży jako wskaźnik inwestycji prenatalnej i laktacyjnej kobiety”, Uniwersytet Wrocławski
 • 2013 – Fritha Halley Milne “Effects of the childhood environment on adult reproductive behaviours and endometrial cancer risk”, The University of Western Australia, Australia
 • 2011 – Kesson Shane Magid „Reproductive ecology and life history of human males: A migrant study of Bangladeshi men”, University College London, Wielka Brytania
 • 2007 – Kathryn Clancy „Two new models for human endometrial function: Results from the United States and rural Poland”, Yale University, USA
 • 2004 – Alejandra Nunez-de-la Mora “Developmental effects on reproductive hormone levels: A migrant study”, University College London, Wielka Brytania
 • od 2004: członek komisji przewodów doktorskich (Harvard University, Yale University, University of New Mexico, USA, Uniwersytet Jagielloński)

 

Recenzje artykułów w czasopismach naukowych

od 2002: American Journal of Human Biology, Current Anthropology, Human Nature, Proceedings of the Royal Society of London, PNAS, British Journal of Sports Medicine, Fertility & Sterility, Evolution & Human Behavior, PloS One, Journal of Psychosomatic Research, Population Studies, Journal of the American Aging Association, American Journal of Physical Anthropology, Evolution, Medicine, and Public Health, Human Reproduction, Rejuvenation Research, Psychoneuroendocrinology, Trends in Ecology and Evolution, Journal of Women’s Health, Journal of Developmental Origins of Health and Disease, Przegląd Lekarski, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

 

Działalność doradcza i w towarzystwach naukowych

 od 2017: Sekretarz towarzystwa the International Society of Evolutionary Medicine and Public Health

2017: Przewodnicząca the Omenn Prize Committee of the Evolution, Medicine, & Public Health Foundation

2017: Członkini Komitetu Programowego konferencji the International Society of Evolution, Medicine & Public Health, sierpień, Groningen, Holandia

2016 – 2017: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji towarzystwa the International Society of Evolutionary Medicine and Public Health

2016: the Omenn Prize Committee of the Evolution, Medicine, & Public Health Foundation

2005 – 2014: External Affiliate of Yale Center for Human and Primate Reproductive Ecology

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

od 2015: The International Society for Evolution, Medicine & Public Health

od 2015: American Association of Physical Anthropologists

od 2014: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

od 2012: Polskie Towarzystwo Fizjologiczne

 

 

Stypendia i wyróżnienia

2016/17: wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysoką jakość pracy dydaktycznej

styczeń 2010: Nagroda Prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za Osiągnięcia Naukowe w roku 2009

grudzień 2009: Nagroda Prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za Osiągnięcia Naukowe (za okres 2005-2008)

wrzesień 2005 – czerwiec 2006: Radcliffe Fellow, Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University

2006: Promotor najlepszej pracy magisterskiej w 2005 roku w Ogólnopolskim Konkursie StatSoft Polska pod partonatem Polskiego Towarzystwa  Statystycznego

kwiecień 1996: Juan Comas Prize, główna nagroda w dziedzinie antropologii fizycznej American Association of Physical Anthropologists

czerwiec 1992: Mellon Award

wrzesień 1989 – 1993: Harvard Grant

1992, 1994, 1996, 1997, 1998: wyróżnienia za zajęcia dydaktyczne (Excellence in Teaching certificate), Harvard University Derek Bok Center for Teaching and Learning

 

 

Granty badawcze

2018  – 2020: grant OPUS z Narodowego Centrum Nauki „Programowanie wczesnorozwojowe i aktywność fizyczna w życiu dorosłym a stężenia hormonów płciowych u kobiet: implikacje dla prewencji raka piersi”

2017 – 2018: grant PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki „Zakłócenia hamowania oraz habituacji kortyzolowej odpowiedzi na stres jako potencjalny mechanizm łączący stres mniejszościowy z niepożądanymi skutkami w obszarze zdrowia“ (opiekun naukowy mgr Magdaleny Mijas)

2014 – 2016: grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Afast! Powiedz to“ (kierownik grantu: Magdalena Klimek; we współpracy z Fundacją Salus Publica i Parkiem Naukowo-Technologicznym “TECHNOPARK GLIWICE”)

2014 – 2017: grant FUGA z Narodowego Centrum Nauki „Poziom hormonów a dobór płciowy – nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka“ (opiekun naukowy dr Urszuli Marcinkowskiej, stypendystki na stażu podoktoranckim)

2014 – 2015: grant PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki „Biomarkery programowania płodowego a zdrowie i rozrodczość kobiet“ (opiekun naukowy mgr Magdaleny Klimek)

2013 – 2016: grant z National Science Foundation (USA) „Ecological determinants of luteal reproductive function“ (kierownik grantu: prof. Kathryn Clancy, University of Illinois, USA)

2012 – 2015: grant z Narodowego Centrum Nauki „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na ocenę jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową” (kierownik grantu: dr Monika Ścibor, Uniwersytet Jagielloński)

2011 – 2015: grant Ideas Plus z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Płodność a starzenie się i długość życia kobiet”, kierownik

2011 – 2015: grant z Narodowego Centrum Nauki „Cechy historii reprodukcyjnej a starzenie się i długość życia kobiet“, kierownik

2007 – 2009: grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Poziom stresu a stężenia hormonów płciowych u kobiet” (kierownik grantu dr Anna Ziomkiewicz-Wichary, PAN)

2005 – 2008: grant z Komitetu Badań Naukowych „Poziomy hormonów steroidowych u kobiet z populacji o różnym ryzyku raka piersi. Interakcje polimorfizmu genów cytochromowych i czynników stylu życia“, kierownik

2003 – 2005: grant z Komitetu Badań Naukowych “Wpływ diety o wysokiej zawartości flawonoidów na genetyczną stabilność limfocytów u kobiet w wieku rozrodczym. Stężenie beta-estradiolu w surowicy i polimorfizm genetyczny genu O-metylotransferazy katecholowej (COMT)” (kierownik grantu dr hab. Maria Kapiszewska, Uniwersytet Jagielloński)

2001 – 2003: grant z Komitetu Badań Naukowych „Styl życia, poziomy hormonów jajnikowych i ryzyko raka sutka u kobiet polskich i norweskich, kierownik

2000 – 2002: grant z Norwegian Cancer Society “Stężenia hormonów reprodukcyjnych a ryzyko raka piersi” (kierownik grantu prof. Inger Thune, Tromso Uniwersity)

styczeń 1999 – grudzień 1999: stypendium badawcze z Research Council of Norway “Stężenia hormonów reprodukcyjnych a ryzyko raka piersi”

1997-1998: grant z SmithKline Beecham “Wiek a stężenia testosteronu wśród mężczyzn z 5 populacji” (kierownik grantu prof. Peter T, Ellison, Harvard University)

1996-1998: grant z National Science Foundation “Stres psychiczny, stężenia kortyzolu, estradiolu i progesteronu” (kierownik grantu prof. Peter T, Ellison, Harvard University)

styczeń 1995 – wrzesień 1995: Mellon Dissertation Completion Fellowship

1992 – 1993: National Science Foundation Dissertation Improvement Grant

czerwiec 1991 – Department of Anthropology, Harvard University: Summer Research Grant

 

Opieka naukowa

Post-doctoral fellows

 • Urszula Marcinkowska (doktorat Universytet w Turku, Finlandia), w ramach grantu FUGA, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2018

Stypendyści

 • Karolina Puskarczyk (Duke University) Fulbright Fellow, 2013-2014

Doktoranci

 • Aleksander Suseł, tytuł doktora w 2011
 • Andrzej Galbarczyk, tytuł doktora w 2013
 • Magdalena Klimek, tytuł doktora w 2018
 • Ludwik Odrzywołek
 • Magdalena Jabłońska
 • Magdalena Mijas
 • Karolina Miłkowska
 • Nikodem Targosz
 • Mateusz Blukacz

 

Doświadczenie dydaktyczne

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum:

od 2012: Biologia Człowieka

od 2010: Ewolucyjne Podstawy Zdrowia

od 2010: Demografia Ewolucyjna

od 2007-2010: Determinants of Fertility and Fertility Related Health Problems (wykłady, program UE The European Public Health Master)

od 2007: promotor prac magisterskich, program UE The European Public Health Master

od 2002: Demografia (wykłady i ćwiczenia)

od 2001: Seminarium licencjackie i magisterskie

od 2001: promotor prac licencjackich i magisterskich

od 2000-2009: Epidemiologia studia stacjonarne i studia podyplomowe (wykłady, ćwiczenia i seminaria)

od 2000: promotor 52 prac licencjackich, 48 prac magisterskich (w tym 7 prac European Public Health Master)

od października 2012: opiekun studenckiego Koła Naukowego Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia

październik 2002 – wrzesień 2012: opiekun studenckiego Koła Naukowego Epidemiologii i Badań Populacyjnych

 

Uniwersytet Harvarda:

1996/97, 1997/98: The Compleat Biologist  (z M. Jasieńskim)

semestr wiosenny 1991, 1992, 1994, 1996: Human Behavioral Biology

semestr jesienny 1992, 1994, 1995: The Physiology of Human Adaptability

semestr jesienny 1993: Reproductive Biology

semestr wiosenny 1993: Behavioral Biology of Women

semestr wiosenny 1997, 1998: Laboratory Methods in Reproductive Ecology

semestr wiosenny 1995, 1997, semestr jesienny 1997: Anthropology Junior Tutorial

 

Deakin University (Australia):

2010: Human Fertility: Evolution, Demography and Health

 

Zainteresowania naukowe

Ewolucyjne zdrowie publiczne, ekologia reprodukcyjna człowieka, demografia ewolucyjna, epidemiologia nowotworów

 

PUBLIKACJE

Web of Science (Core Collection) – liczba cytowań: 3428, h-indeks 30

Google Scholar – liczba cytowań: 7426, h-indeks 38

 

 

Książki

G. Jasieńska, D. S. Sherry, D. J. Holmes (eds) 2017 “The Arc of Life. Evolution and Health Across the Life Course” Springer-Verlag New York

G. Jasieńska 2013 “The Fragile Wisdom. An Evolutionary View on Women’s Biology and Health” Harvard University Press, Cambridge, USA

 

Artykuły i rozdziały recenzowane

2018

– A. Ziomkiewicz, S. Wichary, G. Jasieńska “ Cognitive costs of reproduction: life history trade-offs explain cognitive decline during pregnancy in women” Biological Reviews (w druku)

– L. D. Klein, J. Huang, E. A. Quinn, M. Martin, A. Breakey, M. Gurven, H. Kaplan, C. Valeggia, G. Jasieńska, B. Scelza, C. Lebrilla, K. Hinde “Variation among populations in the immune protein composition of mother’s milk reflects subsistence pattern” Evolution, Medicine and Public Health (w druku)

– A. Galbarczyk, M. Klimek, I. Nenko, G. Jasieńska “Sons may be bad for maternal health at older age: New evidence for costs of reproduction in humans” Journals of Gerontology: Biological Sciences (w druku)

– U. M. Marcinkowska, G. Kaminski, A.C. Little, G. Jasieńska “Average ovarian hormone levels, rather than daily values and their fluctuations, are related to facial preferences among women” Hormones and Behavior 102: 114-119

­– T. A. Reynolds, A. Makhanova, U. M. Marcinkowska, G. Jasieńska, J. K. McNulty, L. A. Eckel, L. Nikonova, J. K. Maner “Progesterone and women’s anxiety across the menstrual cycle” Hormones and Behavior 102: 34-40

– NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) “Contributions of mean and shape of blood pressure distribution to worldwide trends and variations in raised blood pressure: a pooled analysis of 1018 population-based studies with 88.6 million participants” International Journal of Epidemiology (in press)

 

2017

G. Jasieńska, R. G. Bribiescas, A.-S. Furberg, S. Helle, A. Núñez-de la Mora 2017 “Human reproduction and health: an evolutionary perspective”  The Lancet 390: 510-520

– B. Kuna, A. Galbarczyk, M. Klimek, I. Nenko, G. Jasieńska “Age difference between parents influences parity and number of sons” American Journal of Human Biology 30: 1-6

– G. Richards, M. Klimek, G. Jasieńska, U. M. Marcinkowska “Digit ratio (2D:4D) and circulating testosterone, oestradiol, and progesterone levels across the menstrual cycle” Early Human Development 117: 68-73

– U. M. Marcinkowska, A. C. Little, A. Galbarczyk, I. Nenko, M. Klimek, G. Jasieńska “Costs of reproduction are reflected in women’s faces: post-menopausal women with fewer children are perceived as more attractive, healthier and younger than women with more children” American Journal of Physical Anthropology 165: 589-593

– U. M. Marcinkowska, A. Galbarczyk, G. Jasieńska „La donna è mobile? Lack of cyclical shifts in facial symmetry, and facial and body masculinity preferences – a hormone based study” Psychoneuroendocrinology 88: 47-53

– B. J. W. Dixson, A. J. Lee, K. R. Blake, G. Jasieńska, U. M. Marcinkowska “Women’s preferences for men’s beards show no relation to their ovarian cycle phase and sex hormone levels” Hormones and Behavior 97: 137-144

– U. M. Marcinkowska, G. Jasieńska, P. Prokop “A comparison of masculinity facial preference among naturally cycling, pregnant, lactating, and post-menopausal women” Archives of Sexual Behavior doi.org/10.1007/s10508-017-1093-3

– L. Klein, A. A Breakey, B. Scelza, C. Valeggia, G. Jasieńska, K. Hinde ”Concentrations of trace elements in human milk: comparisons among women in Argentina, Namibia, Poland, and the United States” PLOS ONE 12: e0183367  

A. Merklinger-Gruchala, G. Jasieńska, M. Kapiszewska “Effect of air pollution on menstrual cycle length – a prognostic factor of women’s reproductive health” International Journal of Environmental Research and Public Health 14: DOI:10.3390/ijerph14070816

– M. Klimek, U. M. Marcinkowska, G. Jasieńska “Value of digit ratio 2D:4D, a biomarker of prenatal hormone exposure, is stable across the menstrual cycle” Early Human Development 110: 21-24

– A. Merklinger-Gruchala, G. Jasieńska, M. Kapiszewska 2017 “Parity conditions the risk for low birth weight after maternal exposure to air pollution” Biodemography and Social Biology 63: 71-86

– D. J. Holmes & G. Jasieńska 2017 “Evolutionary medicine and life history theory” in G. Jasieńska, D. S. Sherry, D. J. Holmes (eds)  “The Arc of Life. Evolution and Health Across the Life Course” Springer-Verlag New York, p. 1-6

G. Jasieńska 2017 “Costs of reproduction, health, and life span in women” in G. Jasieńska, D. S. Sherry, D. J. Holmes (eds) “The Arc of Life. Evolution and Health Across the Life Course” Springer-Verlag New York, p. 159-176

– NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 2017 “Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants” The Lancet 389: 37-55

– NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 2017 “Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults” The Lancet 390: 2627-42

 

2016

– F. N. Fjeldheim, H. Frydenberg, V. G. Flote, A. McTiernan, A.-S. Furberg, P. T. Ellison, E. S.  Barrett, T. Wilsgaard, G. Jasieńska, G. Ursin, E. A. Wist, I. Thune 2016 “Polymorphisms in the estrogen receptor alpha gene (ESR1), daily cycling estrogen and mammographic density phenotypes” BMC Cancer 16: 776

– NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 2016 “A century of trends in adult human height” eLife 5 e13410

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, G. Jasieńska 2016 “Women with more feminine 2D:4D have higher reproductive success” American Journal of Physical Anthropology 160: 549-553

– A. Ziomkiewicz, A. Sancilio, A. Galbarczyk, M. Klimek, G. Jasieńska, G. R. Bribiescas 2016 “Evidence for the cost of reproduction in humans: women with high reproductive effort have higher levels of oxidative stress in post-reproductive years” PLoS ONE 11(1): e0145753

– A. Iversen, H. Frydenberg, A.-S. Furberg, V.G. Flote, S. Espetvedt Finstad, A. McTiernan,  G. Ursin, T. Wilsgaard, P.T. Ellison, G. Jasieńska, I. Thune 2016 “Cyclic endogenous estrogen and progesterone vary by mammographic density phenotypes in premenopausal women” European Journal of Cancer Prevention 25: 9-18

– U. M. Marcinkowska, P. T. Ellison, A. Galbarczyk, K. Milkowska, B. Pawlowski, I. Thune, G. Jasieńska 2016 “Lack of support for relation between woman’s masculinity preference, estradiol level and mating context” Hormones and Behavior 78: 1-7

– M. Karmacharya, G. Jasieńska, P. Bissell, S. P. Wasti, L. Bajracharya 2016 “Factors influencing the utilization of health facilities for childbirth in a disadvantaged community of Lalitpur, Nepal” Nessa Journal of Gynecology 1: 1-27

– NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 2016 “Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants” The Lancet 387: 1377-66

– NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 2016 “Worldwide trends in diabetes since 1980: pooled analysis of 751 population-based measurement studies with over 4.4 million participants” The Lancet 387: 1513-30

 

2015

– H. Frydenberg, V. G. Flote, I. M. Larsson, E. S. Barrett, A.-S. Furberg, G. Ursin, T. Wilsgaard, P. T. Ellison, A. McTiernan, A. Hjartåker, G. Jasieńska, I. Thune 2015 “Alcohol consumption, endogenous estrogen and mammographic density among premenopausal women” Breast Cancer Research 17: 103

– G. Danaei, … A. Galbarczyk, … G. Jasieńska, et al. 2015 “Effects of diabetes definition on global surveillance of diabetes prevalence and diagnosis: a pooled analysis of 96 population-based studies with 331 288 participants” The Lancet Diabetes & Endocrinology 3: 624-637

– L. C. Alvarado, M. N. Muller, M. Emery Thompson, M. Klimek, I. Nenko, G. Jasieńska 2015 “The Paternal Provisioning Hypothesis: effects of workload and testosterone production on men’s musculature” American Journal of Physical Anthropology 158: 19-35

– H. Colleran, G. Jasieńska, I. Nenko, A. Galbarczyk, R. Mace 2015 “Fertility decline and the changing dynamics of wealth, status and inequality” Proceedings of the Royal Society B 282   Article Number: 20150287

– M. Klimek, A. Galbarczyk, H. Colleran, I. Thune, P. T. Ellison, A. Ziomkiewicz–Wichary, G. Jasieńska 2015 “Digit ratio (2D:4D) does not correlate with daily 17β–estradiol and progesterone concentrations in healthy women of reproductive age” American Journal of Human Biology 27: 667-673

– K. Puskarczyk, A. Galbarczyk, M. Klimek, I. Nenko, L. Odrzywołek, G. Jasieńska 2015 “Being born after your brother is not a disadvantage: Reproductive success does not depend on the sex of the preceding sibling” American Journal of Human Biology 27: 731-733

– A. Merklinger-Gruchala, G. Jasieńska, M. Kapiszewska 2015 “Short interpregnancy interval and low birth weight: a role of parity” American Journal of Human Biology 27: 660-666

G. Jasieńska, P.T. Ellison, A. Galbarczyk, M. Jasienski, M. Kalemba-Drozdz, M. Kapiszewska, I. Nenko, I. Thune, A. Ziomkiewicz 2015 “Apolipoprotein E (ApoE) polymorphism is related to differences in potential fertility in women: a case of antagonistic pleiotropy?” Proceedings of the Royal Society B 282 Article Number: 20142395

 

2014

– M. Jasieński, G. Jasieńska 2014 „Nature-nurture interaction is ubiquitous, essential, but elusive” Current Anthropology 55: 541-542

– The Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration 2014

       “Cardiovascular disease, chronic kidney disease, and diabetes mortality burden of cardiometabolic risk factors from 1980 to 2010: a comparative risk assessment” The Lancet Diabetes & Endocrinology 2: 634 – 647

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, L.C. Alvarado, G. Jasieńska 2014 “Digit ratio (2D:4D) as an indicator of body size, testosterone concentration and number of children in human males” Annals of Human Biology 41: 518-523

– H. Colleran, G. Jasieńska, I. Nenko, A. Galbarczyk, R. Mace 2014 „Community level education accelerates the cultural evolution of fertility decline” Proceedings of the Royal Society B 281 Article Number: 20132732

 

2013

– G. Danaei et al (G. Jasieńska: corporate author) 2013  “The global cardiovascular risk transition: associations of four metabolic risk factors with national income, urbanization, and western diet in 1980 and 2008” Circulation 127: 1493–1502

– A. Galbarczyk, G. Jasieńska 2013 “Timing of natural menopause covaries with timing of birth of a first daughter: evidence for a mother-daughter evolutionary contract?” HOMO – Journal of Comparative Human Biology 64: 228-232

– K. B. H. Clancy, L. D. Klein, A. Ziomkiewicz, I. Nenko, G. Jasieńska, R. G. Bribiescas 2013 “Relationships between biomarkers of inflammation, ovarian steroids, and age at menarche in a rural Polish sample” American Journal of Human Biology 25: 389–398

– M. Kapiszewska, A. Merklinger-Gruchała, G. Jasieńska 2013 “The modulating influence of tea polyphenols on estrogen metabolism in Asian and Caucasian Populations: Breast cancer prevention.” w: Tea in Health and Disease Prevention, V. Preedy (ed) Academic Press, London UK, 551-562

– I. Nenko, G. Jasieńska  2013 “First birth interval, an indicator of energetic status, is a predictor of lifetime reproductive strategy” American Journal of Human Biology 25: 78-82

– E. S. Barrett, V. Tran, S. Thurston, G. Jasieńska, A.-S. Furberg, P. T. Ellison, I. Thune 2013 “Marriage and motherhood are associated with lower testosterone concentrations in women” Hormones and Behavior 63: 72-79

– C. Torris, I. Thune MD, A. Emaus, S. E. Finstad, A. Bye, A.-S. Furberg MD, E. Barrett, G. Jasieńska, P. Ellison, A. Hjartåker 2013 “Duration of lactation, maternal metabolic profile and body composition in the Norwegian EBBA I-study” Breastfeeding Medicine 8: 8-15

 

2012

G. Jasieńska, M. Jasieński, P.T. Ellison 2012 “Testosterone levels correlate with the number of children in human males, but the direction of the relationship depends on paternal education” Evolution and Human Behavior 33: 665-671

– A. Ziomkiewicz, B. Pawłowski, P.T. Ellison, S.F. Lipson, G. Jasieńska 2012 „Higher luteal progesterone is associated with low levels of premenstrual aggressive behavior and fatigue” Biological Psychology 91: 376-382

– A. Ziomkiewicz, S. Wichary, D. Bochenek, B. Pawłowski, G. Jasieńska 2012 “Temperament and ovarian reproductive hormones in women: evidence from a study during the entire menstrual cycle” Hormones and Behavior 61: 535-540

– A. Iversen, I. Thune, K.W. Makar, T. Wilsgaard, P.T. Ellison, G. Jasieńska, V. Flote, E.M. Poole, A-S. Furberg 2012 “Genetic polymorphism CYP17 rs2486758 and metabolic risk factors predict daily salivary 17-beta estradiol concentrations in healthy premenopausal Norwegian women. The EBBA-I Study” Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 97: E852-857

– P. Lima-Pereira, C. Bermudez-Tamayo, G. Jasieńska 2012 “Use of the Internet as a source of health information amongst participants of antenatal classes” Journal of Clinical Nursing 21: 322-330

– G. A. Stevens, G. M. Singh, Y. Lu, G. Danaei, J. K. Lin, M. M. Finucane, A. N. Bahalim, R. K. McIntire, H. R. Gutierrez, M. Cowan, C. J. Paciorek, F. Farzadfar, L. Riley, M. Ezzati and the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (G. Jasieńska: Country Data Group) 2012 “National, regional, and global trends in adult overweight and obesity prevalences” Population Health Metrics 10: 22

 

2011

– M.M. Finucane i in. (G. Jasieńska: corporate author and a member of Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group) 2011 “National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 91 million participants” Lancet 377: 557-567

– I. Nenko, G. Jasieńska „Koszty reprodukcji a stan zdrowia i długość życia kobiet“ w Środowisko a Gospodarka Hormonalna u Kobiet. Przyczyny Zmienności w Stężeniach Hormonów Płciowych. M. Kapiszewska (ed)  Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011: 105-118

G. Jasieńska 2011 „Ekologiczne i ewolucyjne przyczyny zmienności w stężeniach hormonów płciowych“ w Środowisko a Gospodarka Hormonalna u Kobiet. Przyczyny Zmienności w Stężeniach Hormonów Płciowych. M. Kapiszewska (ed)  Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011: 27-40

– A. Merklinger-Gruchała, G. Jasieńska 2011 „Żywienie a stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu) u kobiet w wieku rozrodczym: Implikacje dla ryzyka raka piersi“ w Środowisko a Gospodarka Hormonalna u Kobiet. Przyczyny Zmienności w Stężeniach Hormonów Płciowych. M. Kapiszewska (ed)  Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011: 119-136

– A. Iversen, I. Thune, A. McTiernan, A. Emaus, S.E. Finstad, V. Flote, T. Wilsgaard, S.F. Lipson, P.T. Ellison, G. Jasieńska, A.-S. Furberg 2011 “Ovarian hormones and reproductive risk factors for breast cancer in premenopausal women: the Norwegian EBBA-I study” Human Reproduction 26: 1519-1529

 

2010

– A. Suseł, G. Jasieńska 2010 “Determinanty płodności kobiet w Stanach Zjednoczonych: Przegląd wyników badań” Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie VIII, 2: 101-108

G. Jasieńska 2010 “Why Women Differ in Ovarian Function: Genetic Polymorphism, Developmental Conditions, and Adult Lifestyle” w: Human Evolutionary Biology, M. Muehlenbein (ed). Cambridge University Press, Cambridge, str. 322-337

 

2009

– S. Espetvedt Finstad, A. Emaus, S. Tretli, G. Jasieńska, P.T. Ellison, A-S. Furberg, E. Wist, I. Thune 2009 “Adult height, insulin, and 17-beta estradiol in young women” Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 18: 1477-1483

– I. Nenko, G. Jasieńska 2009 “Fertility, body size, and shape: An empirical test of the Covert Maternal Depletion hypothesis” American Journal of Human Biology 21: 520-523

– K.B.H. Clancy, P.T. Ellison, G. Jasieńska, R.G. Bribiescas 2009 “Endometrial thickness is not independent of luteal phase length in a rural Polish population”Anthropological Science 117: 157-163

G. Jasieńska 2009 “Reproduction and lifespan: trade-offs, overall energy budgets, intergenerational costs, and costs neglected by research” American Journal of Human Biology 21: 524-532

– S. Espetvedt  Finstad, A. Emaus, N. Potischman, E. Barrett, AS. Furberg, P.T. Ellison, G. Jasieńska, I. Thune 2009 “Influence of birth weight and adult body composition on 17-beta estradiol levels in young women” Cancer Causes and Control 20: 233-42

G. Jasieńska 2009 “Low birth weight of contemporary African Americans: an intergenerational effect of slavery?” American Journal of Human Biology 21:16-24

– P.T. Ellison, G. Jasieńska 2009 “Adaptation, Health, and the Temporal Domain of Human Reproductive Physiology” w: C. Panter-Brick and A. Fuentes (eds) Health, Risk and Adversity: A Contextual View from Anthropology Berghahn Books, New York, str. 108-128

 

2008

– A. Merklinger-Gruchała , P. T. Ellison, S. F. Lipson, I. Thune, G. Jasieńska 2008 “Estradiol levels in women of reproductive age having low sleep variation” European Journal of Cancer Prevention 17: 467-472

– A. Ziomkiewicz, P. T. Ellison, S. F. Lipson, I. Thune, G. Jasieńska 2008 “Body fat, energy balance and estradiol levels: a study based on hormonal profiles from complete menstrual cycles” Human Reproduction 23: 2555-2563

G. Jasieńska, P. T. Ellison 2008  “Analyses do not support CYP17 genotype-estradiol associations – In responseCancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 17: 1550

– A. Emaus, M.B. Veierod, A.S. Furberg, S. Espetvedt, C. Friedenreich, P.T. Ellison, G. Jasieńska, L.B. Andersen, I. Thune 2008 “Physical activity, heart rate, metabolic profile and estradiol in premenopausal women” Medicine & Science in Sports & Exercise 40: 1024-1032

– A. Emaus, S. Espetvedt, R. Ballard-Barbash, AS.Furberg, P.T. Ellison, G. Jasieńska, M. Veierod, A. Hjartaaker, I. Thune 2008 „17-ß-estradiol in relation to age at menarche and adult obesity in premenopausal women” Human Reproduction 23: 919-927

G. Jasieńska, M. Jasieński 2008 “Inter-population, inter-individual, inter-cycle, and intra-cycle natural variation in progesterone levels: a quantitative assessment and implications for population studies“ American Journal of Human Biology 20: 35-42

– B. Pawłowski,  G. Jasieńska 2008 “Women’s body morphology and preferences for sexual partners’ characteristics” Evolution & Human Behavior  29: 19-25

 

2007

– P.T. Ellison, S.F. Lipson, G. Jasieńska, P.L. Ellison 2007 “Moderate anxiety, whether  acute or chronic, is not associated with ovarian suppression in healthy women” American Journal of Physical Anthropology 134: 513-519

– P.T. Ellison, G. Jasieńska 2007 “Constraint, pathology, and adaptation: how can we tell them apart?” American Journal of Human Biology 19: 622-630

 

2006

G. Jasieńska, M. Kapiszewska, P.T. Ellison, M. Kalemba, I. Nenko, I. Thune, A. Ziomkiewicz  2006 CYP17 genotypes differ in salivary 17-ß estradiol levels: a study based on hormonal profiles from entire menstrual cycles”Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 15: 2131-2135

G. Jasieńska, I. Thune, P.T. Ellison 2006 “Fatness at birth predicts adult susceptibility to ovarian suppression: an empirical test of the “Predictive Adaptive Response” hypothesis” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 34: 12759-62

– G. Jasieńska, A. Ziomkiewicz, I. Thune, S.F. Lipson & P.T. Ellison 2006 “Habitual physical activity and estradiol levels in women of reproductive age” European Journal of Cancer Prevention 15: 439-445

– G. Jasieńska, S. F. Lipson, P. T. Ellison, I. Thune, A. Ziomkiewicz  2006 “Symmetrical women have higher potential fertility”Evolution & Human Behavior  27: 390-400

– K.B.H. Clancy, I. Nenko, G, Jasieńska 2006 “Menstruation does not cause anemia: endometrial thickness correlates positively with red blood cell count and hemoglobin concentration in  premenopausal women”American Journal of Human Biology 18: 710-713

– G. Jasieńska, I. Nenko, M. Jasieński 2006 “Daughters increase longevity of fathers, but daughters and sons equally reduce longevity of mothers”American Journal of Human Biology 18: 422-425

– M. Kapiszewska, M. Miskiewicz, P.T. Ellison, I. Thune, G. Jasieńska 2006 “High tea consumption diminishes the salivary 17b-estradiol concentration” British Journal of  Nutrition 95: 989-995

G. Jasieńska, A. Ziomkiewicz, S.F. Lipson, I. Thune, P.T. Ellison 2006 “High ponderal index at birth predicts high estradiol levels in adult women” American Journal of Human Biology 18: 133-140

 

Wybrane doniesienia konferencyjne i wykłady na zaproszenie

 

2018

G. Jasieńska “Evolutionary perspective on women’s reproduction and health” 5th International Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, wrzesień, Warszawa (wykład plenarny na zaproszenie).

G. Jasieńska “Long-term costs of reproduction: high number of children, especially sons, leads to poor maternal health” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 165: 132.

G. Jasieńska “Czy medycyna potrzebuje Darwina?” Dni Otwarte UJ (popularyzacja nauki).

G. Jasieńska “Trade-offs between reproduction and health: women with high parity have poorer health in post-reproductive age” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Meeting, Park City, USA.

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, G. Jasieńska “Dermatoglyphic markers are predictors of reproductive success in women American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 165: 141.

– K.M.N. Lee, M.P. Rogers, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, J.D. Polk, K.B.H. Clancy “Lifestyle factors influencing frame size, grip strength, and bone density in two related populations“ American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 165: 155.

– M.P. Rogers, K.M. Lee, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, R.S. Malhi, K.B.H. Clancy “Childhood energetic and psychosocial stressors affect adult reproductive function“ American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 165: 229.

– L. Klein, E. Goonatilleke, A. Galbarczyk, C. Lebrilla, G. Jasieńska, K. Hinde “Characterizing the nutrients and immunological protection provided by mother’s milk in Poland“ American Journal of Human Biology 30: P39

– A. Ziomkiewicz, U. Marcinkowska, A. Galbarczyk, M. Klimek, G. Jasieńska, R. Bribiescas “Costs of facial beauty in females. The case of oxidative stress.“ American Journal of Human Biology 30: P98

 

2017

G. Jasieńska “Evolution of female reproduction and breast cancer: it was never about the 3 Rs” International Society Evolution, Ecology and Cancer 2017 Conference, grudzień, Tempe, USA (wykład plenarny na zaproszenie)

G. Jasieńska, M. Jasieński, A. Galbarczyk, M. Klimek, I. Nenko “Paternal grandmothers increase and maternal grandmothers decrease fertility of couples they reside with” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 162: 231.

– L.D. Klein, E. Goonatilleke, A.  Galbarczyk, A.  Kotlinska, C. Lebrilla, G. Jasieńska, K. Hinde “Maternal environment and the composition of breast milk immune proteins in mothers from urban and rural Poland“ American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 162: 247.

– L.D. Klein, A.A. Breakey, S. Lipson, C. Valeggia, G. Jasieńska, P. Ellison, K. Hinde “Cortisol in breast milk as a signal of maternal energetic condition“ American Journal of Human Biology 29: Special Issue SI

– K. Lee, M. Rogers, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, J. Polk, K. Clancy “Bone maintenance in young healthy women: Relationships between markers of bone turnover, reproductive status, and energetics“ American Journal of Human Biology 29: P89

– M. Rogers, K. Lee, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, R. Malhi, K. Clancy “Investigating combined effects of childhood environment and age at menarche on adult reproductive hormones“ American Journal of Human Biology 29: P49

 

2016

G. Jasieńska “Evolutionary perspective on women’s reproduction and health” European Human Behavior and Evolution Association, Londyn, Wielka Brytania (wykład plenarny na zaproszenie)

G. Jasieńska “Women’s reproductive ecology and the most effective breast cancer prevention strategies” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Meeting, Durham, USA.

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, G. Jasieńska “Women with higher reproductive costs have more asymmetric faces” Annual Meeting of DOHaD Society of Australia and New Zealand, Adelajda, Australia.

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, G. Jasieńska “Reproductive costs and facial fluctuating asymmetry in postmenopausal women” III Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, Toruń.

– M. Klimek, U.M. Marcinkowska, G. Jasieńska “Value of 2D:4D is stable across the menstrual cycle” European Human Behavior and Evolution Association, Londyn, Wielka Brytania

– U.M. Marcinkowska, A.C. Little, A. Galbarczyk, M. Klimek, G. Jasieńska “Costs of reproduction are painted on women’s faces” European Human Behavior and Evolution Association, Londyn, Wielka Brytania (nagroda za najlepszy poster).

– L.D. Klein, A.A. Breakey, B. Scelza, C. Valeggia, G. Jasieńska, K. Hinde “Calcium, zinc, and iron in mothers’ milk from four diverse populations” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Meeting, Durham, USA.

– K. Lee, M. Rogers, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, J. Polk, K. Clancy “Habitual physical activity: considering health behavior from a broader perspective” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Meeting, Durham, USA.

– L.C. Alvarado, M.N. Muller, M. Emery Thompson, M. Klimek, I. Nenko, G. Jasieńska “Men’s reproductive ecology and diminished hormonal regulation of skeletal muscle phenotype: An analysis of between and within-individual variation among rural Polish men” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 178.

– K.M. Lee, M.P. Rogers, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, J.D. Polk, K.B. Clancy “Physical activity and anthropometry effects on bone turnover biomarkers in rural Polish women” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 178.

– K.B. Clancy, M.P. Rogers, K.M. Lee, A. Galbarczyk, G. Jasieńska “Environmental factors associated with luteal phase endometrial thickness in a sample of rural Polish women” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 178.

– M.P. Rogers, K.M. Lee, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, R.S. Malhi, K.B. Clancy “Investigating variation in age at menarche: relationships between gene methylation and reproductive traits in rural Polish women” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 178.

 – M. Karmacharya, G. Jasieńska, P. Bissell “Factors influencing utilization of institutional delivery in a disadvantaged community of Lalitpur, Nepal” 2nd Annual International Conference on Public Health, Sri Lanka

 

2015

G. Jasieńska “Reproduction and aging: phenotypic and genetic trade-offs” Comparative Biology of Aging, Francja, Roscoff.

G. Jasieńska “Trade-offs between reproduction and aging: Physiological and genetic trade-offs” Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieka i Ewolucji, Poznań.

G. Jasieńska “An evolutionary view on women’s biology and health” 3rd Polish Evolutionary Conference, Poznań (wykład plenarny, zaproszenie).

– F.N. Fjeldheim, H. Frydenberg, V.G. Flote, A. McTiernan, P.T. Ellison, E.S. Barrett, G. Jasieńska, K.W. Makar, G. Ursin, E.A. Wist, I. Thune “Polymorphisms in the estrogen pathway, estrogen receptor alpha gene (ESR1), daily cycling estrogen and mammographic density” American Society of Clinical Oncology, Chicago, USA.

– A. Ziomkiewicz, A. Sancilio, A. Galbarczyk, M. Klimek, G. Jasieńska, R. Bribiescas “Evidence for cost of reproduction in humans: women with high lifetime reproductive effort have increased level of oxidative stress in postmenopausal period” International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry, Kraków.

G. Jasieńska “Trade-offs between reproduction and aging: biomarkers, confounders and genetic factors” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Inaugural Meeting, Tempe, Arizona, USA.

– L.C. Alvarado, M. Emery Thompson, M. Muller, I. Nenko, G. Jasieńska “Seasonal changes in testosterone levels and body composition among rural Polish men” Human Behavior and Evolution Society, Missouri, USA, lipiec 2015.

– K. Hinde, L.D. Klein, J. Davis, S. Guiterrez, E.A. Quinn, M. Martin, A. Breakey, B. Scelza, C. Valeggia, G. Jasieńska, H. Kaplan, M. Gurven, C. Lebrilla “Insights into co-evolution of milk and microbes: subsistence strategy predicts glycan profile in breast milk among diverse human populations?” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Inaugural Meeting, Tempe, Arizona, USA.

– L.D. Klein, J. Huang, E.A. Quinn, M. Martin, A. Breakey, B. Scelza, C. Valeggia, G. Jasieńska, H. Kaplan, M. Gurven, C. Lebrilla, K. Hinde “Variation among populations in the immune protein composition of mother’s milk reflects subsistence pattern” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Inaugural Meeting, Tempe, Arizona, USA.

G. Jasieńska, A Galbarczyk “A genetic link to trade-offs between reproduction and lifespan: polymorphism of interleukin-10 gene and fertility of women” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 178.

– A. Ziomkiewicz, A. Sancilio, A. Galbarczyk, M. Klimek, G. Jasieńska, R.G. Bribiescas “Lifetime reproductive effort and oxidative stress biomarkers in postmenopausal women” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 333.

– M. Klimek, G. Galbarczyk, H. Colleran, I. Thune, P.T. Ellison, A. Ziomkiewicz, G. Jasieńska “Prenatal exposure to sex hormones in relation to sex hormones in women of reproductive age” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 190-191.

– K.M. Lee, M.P. Rogers, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, K.B. Clancy, J.D. Polk “Physical activity levels in women of reproductive age in rural Poland” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 200-201.

– M.P. Rogers, K.M. Lee, A. Galbarczyk, G. Jasieńska, R. Malhi, K.B. Clancy “CYP19A1 methylation: life history factors’ effects on the genome” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 156: 269-270.

– L.D. Klein, J. Huang, E.A. Quinn, M. Martin, A.A. Breakey, B. Scelza, C. Valeggia, G. Jasieńska, H. Kaplan, M. Gurven, C. Lebrilla, K. Hinde  “Variation among populations in the immune protein composition of mother’s milk reflects subsistence pattern” American Journal of Human Biology 27: 273.

 

2014

G. Jasieńska “What is beneficial for reproduction could be detrimental for heath:
 costs of reproduction, trade-offs and human health ” The Lancet Meeting, Arizona State University, październik 2014 (wykład na zaproszenie).

– B. Gibas, A. Galbarczyk, G. Jasieńska “Intercourse during pregnancy as a way for keeping the partner” 5th Nordic Evolutionary Psychology Meeting, wrzesień 2014, Finlandia.

G. Jasieńska “Menstrual cycles, ovulation, and reproductive hormones: methodological challenges in studies on human mate choice” 5th Nordic Evolutionary Psychology Meeting, wrzesień 2014, Finlandia (wykład na zaproszenie).

G. Jasieńska “Evolutionary perspective on women’s reproduction and health: is there such a thing as “normal” levels of reproductive hormones?“ 2013-14 Evolution and Human Adaptation lecture series ‘What does it mean to be a modern human?’ University of Michigan, kwiecień 2014 (wykład na zaproszenie).

G. Jasieńska “How much is too much: Are modern women above the norm for levels of reproductive hormones?” Center for Evolution, Medicine, & Public Health, Arizona State University, kwiecień 2014 (wykład na zaproszenie).

G. Jasieńska, A. Galbarczyk, M. Klimek, I. Nenko, L. Odrzywołek 2014 „Trade-offs between reproduction and health: high reproductive effort is related to faster immuno-aging in women“ American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 153: 151.

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, L.C. Alvarado, G. Jasieńska 2014 “More masculine 2D:4D predicts better biological condition, higher testosterone levels and higher number of children in men” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 153: 159.

–  L.C. Alvarado, M.N. Muller, M.E. Thompson, M. Klimek, N. Nenko, G. Jasieńska “Seasonal fluctuation of men’s testosterone levels and body composition in rural Poland” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 153: 65-66.

 

2013

G. Jasieńska “Trade-offs between reproduction and aging in women: biomarkers and confounders“ Polish Evolutionary Conference. Krakow, wrzesień 2013

– A. Galbarczyk, M. Walas, I. Nenko, G. Jasieńska “Duration of breastfeeding is differentially influenced by paternal or maternal grandparents” Polish Evolutionary Conference. Krakow, wrzesień 2013

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, L. Odrzywolek, G. Jasieńska “Digit ratio (2D:4D) as indicator of body size, testosterone concentration and number of children in human male” Polish Evolutionary Conference. Krakow, wrzesień 2013

– L. Odrzywolek, A. Ziomkiewicz, G. Jasieńska “Apolipoprotein E polymorphism – trade-offs between women’s fertility and lifespan” Polish Evolutionary Conference. Krakow, wrzesień 2013

– A. Galbarczyk, G. Jasieńska “Mother-daughter contract and age at menopause” XIV Congress of European Society of Evolutionary Biology, Lisbona, Portugalia, sierpień 2013

– I. Nenko, G. Jasieńska “Reproduction and lifespan: only age at last reproduction matters” XIV Congress of European Society of Evolutionary Biology, Lisbona, Portugalia, sierpień 2013

– M. Klimek, A. Galbarczyk, I. Nenko, G. Jasieńska “Boys born after a brother are smaller at birth” European Human Behaviour and Evolution Association, Amsterdam, Holandia, marzec 2013

– L. C. Alvarado, M. Emery Thompson, M. Muller, I. Nenko, G. Jasieńska “ Phenotypic consequences of testosterone production, parenting effort, and work patterns among rural Polish men” European Human Behaviour and Evolution Association, Amsterdam, Holandia, marzec 2013

– L. C. Alvarado, M. Emery Thompson, M. Muller, I. Nenko, G. Jasieńska “Seasonal changes in testosterone levels and body composition among rural Polish men” Human Behavior and Evolution Society, Miami, USA, czerwiec 2013

G. Jasieńska “Trade-offs between reproduction, aging and lifespan: biomarkers, confounders and genetic factors” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 56: 159-60, Knoxville, USA, kwiecień 2013

– I. Nenko, G. Jasieńska What can we predict from first birth interval? American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 56: 206, Knoxville, USA, kwiecień 2013

– L.D. Klein, A. Galbarczyk, M. Klimek, I. Nenko, G. Jasieńska, K. Hinde “Determinants of milk volume consumed at a single morning feed by healthy, rural Polish infants” Faseb Journal 27. 2013

 

2012

– L. C. Alvarado, M. Emery Thompson, M. Muller, I. Nenko, G. Jasieńska “Effects of parenting effort and testosterone on the physical capabilities of men from rural Poland” Human Behavior and Evolution Society, Albuquerque, USA, czerwiec 2012

G. Jasieńska, I. Nenko, A. Galbarczyk, M. Jasieński, M. Walas “Women living with parents-in-law are more fertile” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 147: 174, Portand, USA, kwiecień 2012

 

2011

G. Jasieńska “Evolutionary public health: Why is it difficult to improve health without knowing evolutionary biology?” Warsztaty: Evolutionary Medicine, Polska Akademia Nauk, Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej, Warszawa, październik 2011 (G. Jasieńska – zorganizowanie i prowadzenie Warsztatów).

G. Jasieńska “Reproductive ecology and female health, and lifespan: energy budgets, physiological trade-offs and antagonistic pleiotropy” Symposium: Evolutionary medicine: challenges and future directions. Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, Francja, lipiec 2011.

– L. C. Alvarado, A. Galbarczyk, M. Walas, G. Jasieńska “Testosterone, musculature, and strength across the life course of men from rural Poland” Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, Francja, lipiec 2011.

– M. Walas, A. Galbarczyk, I. Nenko, G. Jasieńska “Digit ratio (2D:4D) as an indicator of biological condition among men from a Polish rural population” Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, Francja, lipiec 2011.

– A. Galbarczyk, M. Walas, I. Nenko, G. Jasieńska “Duration of breastfeeding is differentially influenced by paternal or maternal grandparents in a contemporary rural Polish population” Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, Francja, lipiec 2011.

– I. Nenko, G. Jasieńska “First birth interval, an indicator of energetic status, is a predictor of reproductive strategy” Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, Francja, lipiec 2011.

G. Jasieńska 2011 “Reproductive ecology and female health: crucial role of energy availability, and inevitable problems created by physiological trade-offs and antagonistic pleiotropy” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 52: 177-178. Symposium: Evolution and Health over the Life Course, the American Association of Physical Anthropologists, Minneapolis, Minnesota (G. Jasieńska & D. Sherry – organizatorzy i przewodniczący sympozjum).

– A. Iversen, I. Thune, A. McTiernan, K.W. Makar, T. Wilsgaard, P.T. Ellison, G. Jasieńska, V. Flote, E.M. Poole, A-S. Furberg “HDL-cholesterol and low-penetrance gene CYP17 rs2486758 influence daily estrogen levels. The EBBA-I study” San Antonio Breast Cancer Symposium, grudzień 2011.

– A. Iversen, I. Thune, A. McTiernan, K.W. Makar, T. Wilsgaard, P.T. Ellison, G. Jasieńska, V. Flote, E.M. Poole, A-S. Furberg “Polymorphism predisposes to high 17β-estradiol levels depending on women’s metabolic profile. The EBBA-I study” 7th NCRI Cancer Conference, Liverpool, listopad 2011

 

2010

G. Jasieńska “Natural variation in women’s potential fertility: determinants and implications for health” Deakin University, Melbourne, Australia, listopad 2010 (wykład  na zaproszenie).

– A. Iversen, I. Thune, A. McTiernan, K.W. Makar, T. Wilsgaard, P.T. Ellison, G. Jasieńska, V. Flote, E. Poole, A.-S. Furberg 2010  “Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in CYP17A1 and daily 17beta-estradiol among young healthy women. The EBBA-I study” Annual Meeting of the Norwegian Society for Epidemiology, Norwegia, listopad 2010.

G. Jasieńska, P.T. Ellison 2010 “Father’s education is a crucial predictor of the direction of relationship between the number of children and testosterone levels in Polish men” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 50: 134-134

– C. Torris, A.S. Furberg, A. Hjarteker, A. Bye, K.S. Pettersen, A. Emaus, S.E. Finstad, G. Jasieńska, P.T. Ellison and I. Thune” Prolonged lactation is associated with later favorable maternal metabolic profile. The Norwegian Energy Balance and Breast cancer Aspects (EBBA)-I study” Annual Meeting of the Society for Epidemiological Research, Seattle, USA czerwiec 2010

– A. Iversen, I. Thune, A, Emaus, S. Espetvedt, V. Flote, T. Wilsgaard, S.F. Lipson, P.T. Ellison, G. Jasieńska, A.  McTiernan, A-S. Furberg 2010 “17 beta-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study” American Journal of Epidemiology (Suppl) 171: S24-S24

– C. Torris, A-S. Furberg, A. Hjartaker, A. Bye, K.S. Pettersen, A. Emaus, S.E. Finstad, G.  Jasieńska, P.T. Ellison, I.  Thune 2010 “Prolonged lactation is associated with later favorable maternal metabolic profile. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study” American Journal of Epidemiology (Suppl) 171: S29-S29

 

2009

– G.R. Bentley and G. Jasieńska, 2009 “Early development and reproductive health in later life” Symposium: Evolution and Diseases of Modern Environments, World Health Summit, Berlin (współorganizacja i prowadzenie, zaproszenie).

G. Jasieńska 2009 “Evolutionary ecology of human reproduction” Polska Akademia Nauk 48th Workshop on Evolutionary Biology and Related Topics, Year of Darwin Session. Warszawa (wykład  na zaproszenie)

G. Jasieńska 2009 „Reproduction and lifespan: trade-offs, overall energy budgets, intergenerational costs and costs neglected by research” American Journal of Physical Anthropology (Suppl) 48: 158-158

– S. Espetvedt, A. Emaus, S. Tretli, G. Jasieńska, P.T. Ellison, A. S. Furberg, E. Wist, I. Thune 2009 “17-beta estradiol levels during an entire menstrual cycle in response to adult stature and insulin, of possible importance for breast cancer risk” Cancer Research (Suppl) 69: 273S-274S

 

2008

– A. Iversen, I. Thune, A. Emaus, T. Wilsgaard, P.T. Ellison, G. Jasieńska, A-S Furberg 2008 “Timing of menarche and first full-term birth in relation to 17-b estradiol levels in premenopausal women. The EBBA-I study”16th Norwegian Conference in Epidemiology, Bergen, Norwegia

– I. Nenko, G. Jasieńska 2008 “Relationship between fertility and body size and shape: An empirical test of the Covert Maternal Depletion Syndrome hypothesis” Seminar on Trade-offs in Female Life Histories: Raising New Questions in an Integrative Framework. Bristol, Wielka Brytania

G. Jasieńska 2008 “Reproduction and lifespan: overall energy budgets, trade-offs, intergenerational costs and costs neglected by research” Seminar on Trade-offs in Female Life Histories: Raising New Questions in an Integrative Framework. Bristol, Wielka Brytania

G. Jasieńska 2008 „Determinants of variation in human female ovarian function: genetic polymorphism, developmental conditions and adult lifestyle”American Journal of Physical Anthropology (Suppl.) 46: 124

– I. Nenko, G. Jasieńska, PT Ellison 2008 “Number of children is related to testosterone levels, but direction of this relationship depends on fathers’ education”. European Human Behavior & Evolution. Montpellier, Francja

– S.L. Espetvedt, A. Emaus, N. Potischman, E. Barrett, A.S. Furberg, L. Akslen, P.T. Ellison, G. Jasieńska, I. Thune 2008 “17 beta-estradiol in relation to birthweight and adult waist circumference”.  99th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, San Diego, USA.

– A. Emaus, M.B. Veierod, C. Friedenreich, S.L. Espetvedt, P.T. Ellison, G. Jasieńska, I. Thune 2008 “Heart rate and metabolic profile in relation to estradiol and progesterone in premenopausal women – possible biomarkers for breast cancer” 99th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, San Diego, USA.

 

2007

– A. Merklinger-Gruchała, P.T. Ellison, S.F. Lipson, I. Thune, G. Jasieńska 2007 “Sleep variation and estradiol levels in women in reproductive age”. First International Conference Medical Biology and Human Life, Krakow. Journal of Physiology and Pharmacology (Suppl.) 58: 42.

– G. Jasieńska 2007 “Inter-individual variation in levels of reproductive hormones in human females: Genotype-diet interaction”. American Journal of Physical Anthropology (Suppl.) 44: 136.

– B. Pawłowski, G. Jasieńska 2007. “Women’s body attractiveness and preferences for sexual partner’s  characteristics”. European Human Behavior & Evolution. London.

– Nenko I, Jasieńska G 2007. “Reproductive history and body size: do women pay any costs of  reproduction?”. European Human Behavior & Evolution. London.

 

2006

– P.T. Ellison, G. Jasieńska 2006 “Pathology, constraint, and adaptation: how can we tell them apart?”. American Association of Physical Anthropologists, Anchorage, Alaska, USA.

G. Jasieńska 2006 “Are ovarian steroid hormones suitable as biomarkers of reproductive aging: determinants and variation of hormone levels“. Biomarkers of Reproductive Aging Seminar, Harvard University, Cambridge, USA (wykład na zaproszenie).

– S. Espetvedt, A. Emaus, A. Hjartaaker, A.S. Furberg, G. Jasieńska, P.T. Ellison, N. Potichman N, I. Thune  2006 “Variations in diet in relation to body composition, age at menarche and hormonal profiles among young women. The Norwegian EBBA I (Energy Balance and Breast cancer Aspects) study.” The 6th International Conference on Dietary Assessment Methods (ICDAM6), Kopenhaga.

– P.T. Ellison, G. Jasieńska, P.I Ellison, I. Thune 2006 “Applications of salivary steroid analyses to the ecology and health of circumpolar populations” The International Congress on Circumpolar Health, Nowosibirsk.

G. Jasieńska 2006 “Genetic polymorphism, dietary phytoestrogens, and fetal programming: forgotten factors in human reproductive ecology” Department of Biological Anthropology, Yale University, New Haven, USA (wykład na zaproszenie Zakładu Antropologii Uniwersytetu Yale).

G. Jasieńska 2006 “Markers of biological quality: endocrinological answers to evolutionary questions”. The Yale Institute for Biospheric Studies, Yale University, New Haven, USA (wykład na zaproszenie).

G. Jasieńska 2006 “Genes, plant estrogens, and fetal programming: forgotten factors in human reproductive ecology”. The Biological Anthropology Colloquium Series, Harvard University (wykład na zaproszenie Zakładu Antropologii Uniwersytetu Harvarda).

G. Jasieńska 2006 “Lifestyle and ovarian hormones: Implications for prevention of hormone- dependent cancers”. Department of Epidemiology, Harvard School of Public Health (wykład na zaproszenie Zakładu  Epidemiologii Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda).

 • Pawłowski i G. Jasieńska “Estradiol and progesterone levels and woman’s preference for resourceful partners” Human Behavior and Evolution Society. Filadelfia, czerwiec 2006.

 

2005

 • Jasieńska 2005 “The fragile wisdom of the female body. Evolutionary trade-offs in reproductive physiology”. Columbia University, Nowy York, USA (wykład na zaproszenie).

G. Jasieńska 2005 “The fragile wisdom of the female body. Evolutionary trade-offs in repoductive physiology”. Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University, Cambridge, USA, październik 2005

G. Jasieńska i R.G. Bribiescas “Life history, energetic trade-offs, and human evolution“. Organizacja i przewodniczenie sesji w ramach European Society of Evolutionary Biology. Kraków,  sierpień 2005.

G. Jasieńska 2005 “Size at birth as a predictor of estradiol levels in adult women”. Workshop “Early life influences on reproductive function in women”. Durham, Wielka Brytania, marzec 2005.

 

2004

G. Jasieńska 2004 “Measures of biological quality in endocinology, evolutionary psychology and demography”. The Biological Anthropology Seminar Series, University College London (wykład na zaproszenie Zakładu Antropologii University College w Londynie). Londyn, grudzień 2004.

– M. Kapiszewska, M. Miskiewicz, G. Zajac, E Soltys, P.T. Ellison, I. Thune, G. Jasieńska “The  modulatory  effect  of  flavonoid  intake  on  17-b  estrogen level during the entire menstrual cycle in Polish  women. “ Cellular response to bioactive compounds – implications for human health. Budapeszt 2004

G. Jasieńska, A. Ziomkiewicz, P.T. Ellison, S.F. Lipson, I. Thune 2004 “Waist to hip ratio and breast size as the honest signals of woman’s reproductive value”. Human Behavior and Evolution Society. Berlin, czerwiec 2004.

– S. Wichary, A. Ziomkiewicz, G. Jasieńska 2004 “Health at birth, family structure and temperament”. Human Behavior and Evolution Society. Berlin, czerwiec 2004.

G. Jasieńska, I. Thune, P. T. Ellison 2004 “Energy status, energy balance and energy expenditure in relation to ovarian estradiol and progesterone in rural and urban women from Poland”. American Journal of Physical Anthropology (Suppl.) 38: 120.

G. Jasieńska 2004 “Life history, energetics, human evolution and genes”. Wykład zamykający sympozjum “Life history, energetics, and human evolution”. American Association of Physical Anthropologists. Tampa, USA, kwiecień 2004. (G. Jasieńska & R.G. Bribiescas – organizatorzy i przewodniczący sympozjum).

G. Jasieńska 2004 “Markers of biological quality: endocrinological answers to evolutionary questions”. The Biological Anthropology Colloquium Series, Uniwersytet Harvarda  (wykład na zaproszenie Zakładu Antropologii Uniwersytetu Harvarda). Cambridge, USA, maj 2004.

 

Popularyzacja nauki

G. Jasieńska 2015 „Klepsydry płodniejsze“ (wywiad K. Klukowskiej) w „Jak tu począć? Książka dla wszystkich, którzy pragną mieć dziecko“ Agora, Warszawa: 170-175

G. Jasieńska 2013 “Do czego mogą nam służyć pasożyty?” Polityka, maj 27

G. Jasieńska 2011 “Nasza płodność”(wywiad K. Klukowskiej)  Gazeta Wyborcza (Wysokie Obcasy) 17: 26-30

G. Jasieńska 1999 “Sposób na menopauzę” Gazeta Wyborcza (Wysokie Obcasy) 14: 28-2

G. Jasieńska 1999 “Obniż hormony i pokonaj raka”(wywiad K. Klukowskiej)  Gazeta Wyborcza (Wysokie Obcasy) 7: 18-21

G. Jasieńska 1991 “Ekologiczne i ewolucyjne aspekty synchronizacji cykli menstruacyjnych u kobiet” Kosmos 40 (2-3): 187-193

M. Jasieński, G. Jasieńska (1988) “Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. O ekologii behawioralnej i ropusze szarej (Bufo bufo L.)” Wszechświat 89: 70-71

M. Jasieński, G. Jasieńska (1988) “Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. O kojarzeniu się krakowskim targiem. “Wszechświat 89: 99-100

M. Jasieński, G. Jasieńska (1988) “Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. Jak szukać samicy w stawie?” Wszechświat 89: 144-145

G. Jasieńska, M. Jasieński (1988) “Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. III. Interakcje pomiędzy samcami” Wszechświat 89: 119-120

M. Jasieński, G. Jasieńska (1985) “Kłopoty z płcią czyli po co okrzemkom wieczko i denko” Wszechświat 86: 239-242

 

Organizacja sympozjów w ramach międzynarodowych konferencji

– G. Jasieńska: Sympozjum “Reproductive ecology and human health” The International Society for Evolution, Medicine, & Public Health Meeting, Durham, USA, czerwiec 2016 (organizacja i przewodniczenie)

G. Jasieńska:  Ogólnopolskie Warsztaty (w j. angielskim) „Evolutionary Medicine” pod patronatem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, październik 2011 (organizacja i przewodniczenie)

G. Jasieńska i D. Sherry: Sympozjum “Evolution and Health over the Life Course”, the American Association of Physical Anthropologists,Minneapolis, Minnesota, kwiecień 2011 (współorganizacja i współprzewodniczenie)

– G.R. Bentley i G. Jasieńska: 2-dniowe Warsztaty “Early development and reproductive health in later life” Symposium: Evolution and Diseases of Modern Environments, World Health Summit, Berlin, październik 2009 (współorganizacja i współprzewodniczenie na zaproszenie)

G. Jasieńska i R.G. Bribiescas: Sympozjum “Life history, energetic trade-offs, and human evolution”. European Society of Evolutionary Biology, Kraków, sierpień 2005 (współorganizacja i współprzewodniczenie)

G. Jasieńska i R.G. Bribiescas: Sympozjum “Life history, energetics, and human evolution”. American Association of Physical Anthropologists. Tampa, Florida, kwiecień 2004 (współorganizacja i współprzewodniczenie)