Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych – dydaktyka

Realizowane zajęcia dydaktyczne dla kierunków:

·     Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia

·     Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne drugiego stopnia

·     Elektroradiologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia

·     Ratownictwo Medyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia

·     Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Realizowane przedmioty – szczegółowe informacje o przedmiotach prowadzonych przez Zakład są dostępne po kliknięciu w nazwę przedmiotu

·     System Informacyjny Opieki Zdrowotnej

·     Informatyka Medyczna

·     Systemy Informatyczne

·     Podstawowe narzędzia informatyczne

·     Technologia Informacyjna

·     Systemy Technologii Informacyjnej w radiologii

·     Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej

·     Bezpieczeństwo danych osobowych i własności intelektualnej