Bielefeld

Bielefeld to miasto w Nadrenii Północnej – Westfalii, mające długoletnie tradycje współpracy z UJ. 

Współpraca dydaktyczna Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie z Uniwersytetem w Bielefeld odbywa się w ramach projektu Erasmus+, obejmującego wymianę studentów.

Podstawowe informacje o studiowaniu na Uniwersytecie w Bielefeld są dostępne pod adresem: 

http://www.uni-bielefeld.de/(en)/International/Students/ 

Do wyjazdu akurat do tej uczelni szczególnie zachęcamy studentów władających językiem niemieckim, ponieważ pozwala to na znaczne poszerzenie możliwości wyboru przedmiotów.