Rekrutacja

Z dużą satysfakcją informujemy, że obecnie mamy w ofercie do wyboru dwa kierunki studiów licencjackich (studiów pierwszego stopnia) – szczycący się wieloletnią tradycją i doceniany przez pracodawców w Polsce oraz za granicą kierunek Zdrowie Publiczne oraz otwarty w ubiegłym roku i energicznie rozwijany, nowatorski kierunek Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia. Na obu kierunkach mamy do zaoferowania najwyższy poziom kształcenia i szerokie możliwości dalszej edukacji lub rozwoju zawodowego, podobnie jak na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku zdrowie publiczne, studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia. Zapraszamy serdecznie!

Informacja dla kandydatów na kierunek studiów Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku kliknij na link

 

ulotka reklamująca studia "Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia"

opracowanie ulotki: Katarzyna Badora-Musiał


Informacja dla kandydatów na kierunek studiów Zdrowie Publiczne. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku studiów kliknij na link

 

ulotka reklamująca kierunek studiów "Zdrowie Publiczne"

opracowanie ulotki: Katarzyna Badora-Musiał

 
Studentkom i studentom Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM zapewniamy:

 • nowoczesny i ciekawy program nauczania łączący w sposób zrównoważony wiedzę z zakresu nauk biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych,
 • zajęcia, wykorzystujące interaktywne metody kształcenia praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w sferze ochrony zdrowia,
 • kadrę naukowo-dydaktyczną, wnoszącą do nauczania swoje praktyczne doświadczenia z pracy zawodowej w instytucjach ochrony zdrowia, a także praktyczną wiedzę i umiejętności wynikające z zasiadania w gremiach eksperckich i doradczych polskich i międzynarodowych organizacji,
 • praktyki studenckie w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach administracji publicznej każdego szczebla, fundacjach, stacjach inspekcji sanitarnej, itp.
 • możliwość uczestnictwa w kursach prowadzonych przez europejskie uczelnie (w ramach programu Sokrates).

Magister zdrowia publicznego to tytuł otwierający możliwości zdobycia ciekawej pracy.

Nasi absolwenci pracują w:

 • Ministerstwie Zdrowia,
 • departamentach zdrowia władz samorządowych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • inspektoratach sanitarno-epidemiologicznych,
 • Agencji Oceny Technologii  Medycznych i Taryfikacji
 • instytucjach pozarządowych realizujących społeczne programy zdrowotne i kampanie edukacyjne, oraz na kierowniczych stanowiskach szpitalach i przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.


Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji
(nabór na rok akademicki 2019/2020):
 
Studia Stacjonarne prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego:

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne I stopnia

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne II stopnia

Organizacja i Ekonomika ochrony zdrowia – studia stacjonarne I stopnia


Studia Podyplomowe prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej 

HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia

 

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją na studia stacjonarne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl,
www.erk.uj.edu.pl

Godziny dyżurów: poniedziałek – piątek, 08:00 – 16:00

Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Zdrowia Publicznego UJCM