Rekrutacja

Z dużą satysfakcją informujemy, że obecnie mamy w ofercie szczycący się wieloletnią tradycją i doceniany przez pracodawców w Polsce oraz za granicą kierunek Zdrowie Publiczne, a także nowe międzywydziałowe studia Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Mamy do zaoferowania najwyższy poziom kształcenia i szerokie możliwości dalszej edukacji lub rozwoju zawodowego.

Zapraszamy serdecznie!

 

 

 

Informacja dla kandydatów na kierunek studiów Zdrowie Publiczne. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku studiów kliknij na link

 

opracowanie ulotek: Szczepan Jakubowski  

 

Informacja dla kandydatów na kierunek studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku studiów kliknij na link

opracowanie ulotki: Szczepan Jakubowski                                                      

Studentkom i studentom Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM zapewniamy:

 • nowoczesny i ciekawy program nauczania łączący w sposób zrównoważony wiedzę z zakresu nauk biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych,
 • zajęcia, wykorzystujące interaktywne metody kształcenia praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w sferze ochrony zdrowia,
 • kadrę naukowo-dydaktyczną, wnoszącą do nauczania swoje praktyczne doświadczenia z pracy zawodowej w instytucjach ochrony zdrowia, a także praktyczną wiedzę i umiejętności wynikające z zasiadania w gremiach eksperckich i doradczych polskich i międzynarodowych organizacji,
 • praktyki studenckie w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach administracji publicznej każdego szczebla, fundacjach, stacjach inspekcji sanitarnej, itp.
 • możliwość uczestnictwa w kursach prowadzonych przez europejskie uczelnie (w ramach programu Sokrates).

Licencjat zdrowia publicznego, licencjat zarządzania w ochronie zdrowia, magister zdrowia publicznego i magister zarządzania w ochronie zdrowia to tytuły otwierające możliwości zdobycia ciekawej pracy.

Nasi absolwenci pracują w:

 • Ministerstwie Zdrowia,
 • departamentach zdrowia władz samorządowych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • inspektoratach sanitarno-epidemiologicznych,
 • Agencji Oceny Technologii  Medycznych i Taryfikacji
 • instytucjach pozarządowych realizujących społeczne programy zdrowotne i kampanie edukacyjne, oraz na kierowniczych stanowiskach szpitalach i przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.


Polecamy rozmowy z naszymi pracownikami w ramach cyklu „Poznaj swojego wykładowcę!”  linki: 1  2  3  4  

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji
(nabór na rok akademicki 2024/2025)
:

 
Studia Stacjonarne prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego:

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne I stopnia

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – studia stacjonarne II stopnia

 

Studia podyplomowe prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej 

MBA w ochronie zdrowia

 

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją na studia stacjonarne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 12 663 26 60, -26 63
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl,
https://irk.uj.edu.pl/pl/

Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM