dr Ewa Kocot

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki UJ. Po ukończeniu studiów przez krótki okres pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w Katedrze Równań Funkcyjnych. Następnie ukończyła studia podyplomowe “Administracja szpitalem i zarządzanie zdrowiem publicznym” w Szkole Zdrowia Publicznego UJ w Krakowie i od tej pory swoje zainteresowania zawodowe wiąże z problematyką ochrony zdrowia. W 1994 r. rozpoczęła pracę w Szkole Zdrowia Publicznego, przekształconej potem w Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM.

Główny obszar badań naukowych stanowią zagadnienia związane z analizą przychodów i wydatków w ochronie zdrowia (determinanty i prognozy) oraz pomiarem efektów zdrowotnych. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę z zakresu prognoz sytuacji finansowej w sektorze zdrowotnym.