dr Ewa Kocot

e-mail: ewa.kocot@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 818
Pokój 3.10
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0003-1160-9826

 

Dr Ewa Kocot jest absolwentką Wydziału Matematyki i Fizyki UJ. Po ukończeniu studiów przez krótki okres pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w Katedrze Równań Funkcyjnych. Następnie ukończyła studia podyplomowe „Administracja szpitalem i zarządzanie zdrowiem publicznym” w Szkole Zdrowia Publicznego UJ w Krakowie i od tej pory swoje zainteresowania zawodowe wiąże z problematyką ochrony zdrowia. W 1994 r. rozpoczęła pracę w Szkole Zdrowia Publicznego, przekształconej potem w Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM.

Główny obszar badań naukowych stanowią zagadnienia związane z analizą przychodów i wydatków w ochronie zdrowia (determinanty i prognozy) oraz pomiarem efektów zdrowotnych. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę z zakresu prognoz sytuacji finansowej w sektorze zdrowotnym.