Publikacje i projekty naukowe

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

 

 1. Dobrogowska-Schlebusch E. Znaczenie czynników afektywnych w procesie przetwarzania informacji na podstawie analizy zachowań informacyjnych rodziców dzieci autystycznych. W: Taraszkiewicz B. red. Ekologia Informacji a kultura informacyjna społeczeństwa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału Biblioteka Uczelniania Akademii Pomorskiej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; 2017, s. 144-155
 2. Dobrogowska-Schlebusch E. Metodologia badania potrzeb informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia – poszukiwanie optymalnego narzędzia pomiaru potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych. W: Kamińska-Czubała B., Skórka S. red. Projektowanie informacji w przestrzeni informacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 2017; s. 147-161
 3. Dobrogowska-Schlebusch E. The Negative Consequences of Closed Access to Scientific Data and Other Barriers to Information Access – An Analysis of the Health Decisions of Parents Having Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzania 2016;14(2):131-140
 4. Dobrogowska-Schlebusch, Niedźwiedzka B. Systematyczny przegląd metod i narzędzi badania zdrowotnych potrzeb informacyjnych rodzinnych opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia 2015;13(3):283-294.
 5. Niedźwiedzka, B., Mazzocchi, M., Aschemann-Witzel, J., Gennaro, L., Verbeke, W. and Traill, W.B. Determinants of information behaviour and information literacy related to healthy eating among Internet users in five European countries. Information Research 2014; 19(3), paper 633. Dostępne:  http://InformationR.net/ir/19-3/paper633.html
 6. Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka B., Nowak-Bończa M. Badanie publicznych portali i serwisów internetowych w celu wskazania najlepszych praktyk w zakresie dostarczania informacji o zdrowiu i leczeniu – wstępne wyniki badań. W: Red. J. Jasiewicz, E.B. Zybert. Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; 2014, s. 257-273.
 7. Niedźwiedzka B. Kompetencje informacyjne – ważna składowa kompetencji zdrowotnych. W: Red. J. Jasiewicz, E.B. Zybert. Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Warszawa; 2014, s. 326-338
 8. Niedźwiedzka B., Witkowski, M. Cianciara D. Zdrowie publiczne w Polsce w latach 2000-2012 na podstawie Polskiej Bibliografii Lekarskiej. W: Cianciara D. red. Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 2014, s. 161-180
 9. Cianciara D., Niedźwiedzka B., Witkowski, M., Piotrowicz, M., Gajewska, M., Urban, E., Poznańska, A., Lewtak, K. Widoczność Polski w europejskim piśmiennictwie z dziedziny zdrowia publicznego. W: Cianciara D. red. Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 2014, s. 239-256
 10. Mazzocchi,M., Cagnone,S.,  Bech-Larsen, T., Niedźwiedzka, B., Saba, A., Shankar, B., Verbeke, W., Traill. W.B. What is the public appetite for healthy eating policies? Evidence from a cross-European survey. Health Economics, Policy, and Law 2014; 8: 1-26.
 11. Niedźwiedzka B. Health information literacy as an increasingly important component of health literacy. ( Zdrowotne kompetencje informacyjne, jako coraz bardziej ważna składowa kompetencji zdrowotnych). Zdrowie Publiczne 2013; 123 (1): 98-103.
 12. Niedźwiedzka B, Słońska Z., Taran Y. Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU]. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2013; 10 (3): 89-95.
 13. Larsen T., Aschemann-Witzel J., Niedźwiedzka B., Verbeke W. Challenges and Opportunities for Dietary Campaigns. A Study of Managerial Perceptions of Success Factors. Larsen T, Jessica Aschemann-Witzel, Niedźwiedzka B, Wim Verbeke. Challenges and Opportunities for Dietary Campaigns. A Study of Managerial Perceptions of Success Factors. Catalan Journal of Communication and Cultural Studies 2013; 5 (2): 241-255.
 14. Niedźwiedzka B., Piórecka B., Kozioł-Kozakowska A, Saba A, Gennaro L., Giannetti C., Canani SB, Willis J, Fernandez L., Aschemann-Witzel J, Traill WB. Eatwell Feedback Workshops Report; 2013. http://eatwellproject.eu/en/upload/Reports/WP5%202-4%20-%20Feedback%20workshops%20report%20-%20Final.pdf
 15. Cianciara D., Piotrowicz M., Gajewska M., Urban E., Poznańska A., Niedźwiedzka B., Witkowski M., Jarosz M.J. Is there the gap in public health literature in Europe? Ann Agric Environ Med. 2013; 20(3): 631–636.
 16. Niedźwiedzka B., Mazzocchi M., Modugno L., Piórecka B., Kozioł-Kozakowska A., Aschemann-Witzel J., Gennaro L, Verbeke E, Traill BW. Zachowania informacyjne Polaków dotyczące zdrowego odżywiania się. Wyniki badania EATWELL. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10 (2): 57–64.
 17. Niedźwiedzka B., Witkowski M., Cianciara D. Tematyka i dynamika piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego i usług zdrowotnych w latach 2000-2012, na podstawie analizy zawartości Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10 (3):,4-80
 18. Aschemann-Witzel J, Perez-Cueto FJA, Niedźwiedzka B, Verbeke W, Bech-Larsena T. Transferability of private food marketing success factors to public food and health policy: an expert Delphi survey. Food Policy, 2012, 37 (6), 650–660
 19. Niedźwiedzka B. Informacja naukowa w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w pierwszym 10-leciu XXI wieku. Stan badań i specjalistyczna edukacja pracowników informacji naukowej. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro. SBP. Warszawa 2012, s. 265-286
 20. Aschemann-Witzel J, Perez-Cueto FJA, Niedźwiedzka B. Verbeke W, Bech-Larsen T. Lessons for health public from analyzing commercial food marketing success factors: a case study. BMC Public Health, 2012, 12, 139.
 21. Niedźwiedzka B. Badania w zakresie medycznej informacji naukowej w Polsce w latach 2001-2010 a współczesne potrzeby poznawcze w tej dziedzinie. Forum Bibliotek Medycznych 2011; 4 (1), 84-92
 22. Niedźwiedzka B, Hunskar I. (Red.). Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010.
  Niedźwiedzka B, Hunskar I. (Eds.). Become a better teacher of health information skills. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010.
 23. Niedźwiedzka B, Hunskar I. Educational needs and self-perceived skills of teaching librarians a comparative Polish-Norwegian study. Forum Bibliotek Medycznych. 2010 : R. 3, nr 1, s. 31-32
  Niedźwiedzka B. Marketing szkoleń w zakresie kompetencji informacyjnych. W: B. Niedźwiedzka, I. Hunskar (Red.). Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, pp. 281-293.
 24. Niedźwiedzka B. Uczestnicy szkoleń w zakresie kompetencji informacyjnych, konkurenci i sprzymierzeńcy. W: B. Niedźwiedzka, I. Hunskar (Red.). Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, pp. 394-305.
 25. Niedźwiedzka B. Organizacja nauczania umiejętności informacyjnych oraz pozyskiwanie sprzymierzeńców. W: B. Niedźwiedzka, I. Hunskar (Red.). Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, pp. 306-319.
 26. Cieśla J, Stasiak M, Zdeb U, Niedźwiedzka B. Bibliotekarz medyczny – nauczyciel umiejętności informacyjnych. Obraz wyłaniający się z badania potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach medycznych i pokrewnych w Polsce. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2010; 17, 3: 3-11.
 27. Niedźwiedzka B, Stasiak M, Zdeb U, Cieśla J. Potrzeby, wiedza i umiejętności edukacyjne bibliotekarzy prowadzących szkolenia użytkowników bibliotek w instytucjach ochrony zdrowia w Polsce i w Norwegii. Zagadnienia Informacji Naukowej 2009; 2: 70-80
 28. Niedźwiedzka B., Czabanowska K., Śmietana R. Controlled vocabulary in Public Health. An overview of the achievements to date. Journal of Public Health, 2008, DOI 10.1007/s10389-008-0212-y (Published online: 25 June 2008) http://www.springerlink.com/content/315862w47215m058
 29. Šumskas L, Czabanowska K., Brunevičiūtė R., Kregždytė R., Krikštaponytė Z., Ziomkiewicz A. Specialist English as a foreign language for European public health: evaluation of competencies and needs in Polish and Lithuanian students,  Medicina 2008
 30. Czabanowska K., Menzies L., English for European Public Health, Maastricht University Press 2007
 31. Czabanowska K., Learners’ Dictionary for Students and Professionals. English for European Public Health.  Jagiellonian University Publishers, 2008
 32. Włodarczyk C., Shickle D.,Czabanowska K.,Moran N.,E.,(ed.) Selected ethical problems in public health in Europe/Wybrane zagadnienia etyczne w zdrowiu publicznym w Europie, Jagiellonian University Press. 2007, pp. 363
 33. Bubak A., Nowak E. Case study 12: „Buzz” around electromagnetic fields: a lengthy environmental HIA in Poland The effectiveness of Health Impact Assessment. Scope and limitations of supporting decision-making in Europe European Observatory on Health Systems and Policies, The Cromwell Press, Trowbridge, Wilts, United Kingdom, 2007, 225-233.
 34. Niedźwiedzka B., Czabanowska K. Kontrolowane słownictwo w zakresie zdrowia publicznego. Przegląd dokonań. Zdrowie Publiczne 2007, 117, nr 4, 469.
 35. Niedźwiedzka B. Przeszkody informacyjne w prowadzeniu w Polsce badań typu „ocena technologii medycznych” oraz przeszkody w upowszechnianiu rezultatów tych badań. Farmakoekonomika 2006, 10, 1, 3-8.
 36. Niedźwiedzka B. Lekarze w czasie studiów nie są przygotowywani do samodzielnego i systematycznego aktualizowania swojej wiedzy. Wyniki sondażu. Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2006, CXV, 3, 271- 275.
 37. Sowada Ch., Bochenek T., Kawalec P., Niedźwiedzka B., Ponikło W. Agencja Oceny Technologii Medycznych. Oczekiwania, cele i możliwe rozwiązania. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2006, IV, 1, 55-69.
 38. Niedźwiedzka B. Bezpłatne publikacje naukowe i bezpłatne archiwa naukowe w dziedzinie medycyny. Biuletyn EBIB, Nr 2/2005 (63) luty. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. [Dokument elektroniczny], http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/niedzwiedzka.php
 39. Zembala, M. Czabanowska, K., Nowak, E., Czupryna, A. Projekt Pilotażowy LdV „Poprawa zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego” – Główne zagadnienia. W: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie. Red. K. Czabanowska, W. Włodarczyk, Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków /w druku/ Pilot Project LdV „ Improvement of employability of public health graduates„  – Main issues.
 40. Topór-Mądry, R., Czabanowska, K., Nowak, E. Projekt badawczy – metody i wyniki. W: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie. Red. K. Czabanowska, W. Włodarczyk.Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków 2005. Research project  – methods and results.
 41. Czabanowska, K., Nowak, E. SAQ-Kwestionariusz samooceny profesjonalnych kompetencji. W: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie. Red. K. Czabanowska, W. Włodarczyk Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków 2005. SAQ – Self assessment questionnaire of professional competences.
 42. Czabanowska K., Czupryna A. Competence-based education In Public Heath- a study based on self-assessment „Improving employability among public Heath graduates” Disparities in Public Health Training in the European Union. Tools for Harmonization. 20-21 Styczeń 2005, Str. 17-18
 43. Shickle D.Piribauer F. Czabanowska K. Lewy EH. European Journal of Public Health 13th Annual EUPHA meeting Promoting the Public Health: Reorienting Health policies, Linking Health Promotion and Health Care. November 2005, Volume 15, Supplement 1
 44. B. Niedźwiedzka. Information access barriers in retrieval and dissemination of HTA in Poland. Bringing HTA into practice, (poster) i Materiały Konferencyjne 2nd Annual HTAi  Meeting, Rome, June 20-22, 2005.
 45. Nowak E., Niedzwiedzka B.: What public health teachers know about their library services and what are their needs and expectations towards a scientific library. Hypothesis – The Journal of the Research Section of MLA, Volume 19, Number 2, 2005, s.5-6.
 46. Czabanowska K., Nowak, E.: Teoretyczne i praktyczne podstawy pisania projektu do funduszy Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników”, Białystok 2005, s.189 – 199.
 47. Szczerbińska, K., Nowak, E., Gindin, J.: The accessibility of health and social care for stroke patients in Poland, The Journal of Nutrition, Health & Aging, 2004, vol.8, nr 4, 282.
 48. Niedźwiedzka, B. Kształcenie w zakresie umiejętności informacyjnych związanych z odszukiwaniem i korzystaniem z informacji naukowej w akademiach medycznych w Polsce, na tle innych krajów. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2004, 1, 19-27.
 49. Czabanowska, K., Nowak, E. Poprawa zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Radom 2003, 1, 91-96
 50. Niedźwiedzka, B. Barriers to evidence-based decision-making among Polish health care managers.  Health Services Management Research, 2003, 16, 2, 106-115.
 51. Niedźwiedzka, B. A proposed general model of information behaviour. Information Research, 2003, 9, 1, paper 164 [http://InformationR.net/ir/9-1/paper164.html]
 52. Niedźwiedzka, B. Sylwetka osoby zarządzającej jako użytkownika informacji naukowej w świetle wyników badania potrzeb i zachowań informacyjnych osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach ochrony zdrowia w Polsce. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2003, 1, 1, 111-119
 53. Niedźwiedzka, B. Czy informatyzacji dostępu do zbiorów towarzyszy w bibliotekach medycznych odpowiednia edukacja użytkowników. Wyniki sondażu. W: Materiały XXIII Konferencji Problemowa Bibliotek Medycznych „Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych”. Gdańsk 21-22 czerwca 2004, 101-111.
 54. Niedźwiedzka B. Incorporating an information specialist in the process of managerial decision-making in health care. The barriers and possible solutions. Proceedings of the 9th European Conference of Medical and Health Libraries, Santander (Hiszpania) 22-26 Sept. 2004.
 55. Zembala M., Czabanowska K., Nowak E., Czupryna A.: Projekt Pilotażowy LdV „Poprawa zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego” – Główne zagadnienia, w: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków 2004, 19-25.
 56. Topór-Mądry R., Czabanowska K., Nowak E.: Projekt badawczy – metody i wyniki, w: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków 2004, 131-159.
 57. Czabanowska K., Nowak E.: SAQ-Kwestionariusz samooceny profesjonalnych kompetencji w: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków 2004, 379-384.
 58. Nowak, E.: The Polish experience. in: BRIMHEALTH Baltic Rim Partnership for Public Health 1993-2003, Editors: S. Bihari-Axelson, I. Borup, E. Wimmerstedt, NHV-Report, Goeteborg 2004, s.43-46.
 59. Niedźwiedzka B., E. Ryś. Perspektywy badania problemu zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego. W: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie. Red. K. Czabanowska, C. Włodarczyk. Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków, 2004
 60. Niedźwiedzka B. Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych T. Wilsona w świetle wyników badania zachowań informacyjnych menedżerów. Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, 79 (1), 22-34.
 61. Niedźwiedzka B. Naukowe podstawy decyzji w ochronie zdrowia. W: Informacja w zdrowiu publicznym. Red. P. Franaszek. Kraków, 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9-24.
 62. Niedźwiedzka B. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i wdrażanie innowacji. W: Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Red. P. Franaszek. Kraków, 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-152.
 63. Niedźwiedzka B. Krytyczna lektura publikacji naukowych w dziedzinie ochrony zdrowia W: Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Red. P. Franaszek. Kraków, 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 45-64.
 64. Niedźwiedzka B. Przewodnik po stronach WWW udostępniających zalecenia, standardy, wyniki badań naukowych. W: Informacja w zdrowiu publicznym. Red. P. Franaszek. Kraków, 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.177-192.
 65. Niedźwiedzka B. Potrzeby informacyjne menedżerów w instytucjach opieki zdrowotnej w Polsce oraz przeszkody, na jakie napotykają szukając naukowej informacji. Zdrowie i Zarządzanie 2001, 3-4, 63-72.
 66. Niedźwiedzka B. Potrzeby informacyjne menedżerów w samorządowych wydziałach ds. zdrowia i w kasach chorych związane z realizacja Narodowego Programu Zdrowia. Zdrowie Publiczne, 2001, 111, 4, 227-232.
 67. Niedźwiedzka B. Poszukujący informacji, czy też unikający tego zadania użytkownik. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2001, 1-2, 24-31.
 68. Niedźwiedzka B. Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych analizach i wynikach badań naukowych. w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. T.1, wyd. II poprawione, red. A.Czupryna i in. Vesalius, Kraków 2000. s.265-286
 69. Niedźwiedzka B. Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych badaniach naukowych. Zdrowie i Zarządzanie 1999, vol.1, nr 2, 51-59
 70. Niedźwiedzka B. Praktyka lekarska oparta na wynikach badań naukowych I.. Jak dotrzeć do wartościowych publikacji naukowych? Medycyna po Dyplomie 1998, 7, nr 4, 15-18
 71. Niedźwiedzka B.,. Praktyka lekarska oparta na wynikach badań naukowych. Źródła informacji w nurcie Evidence Based Practice. Medycyna po Dyplomie 1998, vol.7, nr 5, s.11-20.
 72. Niedźwiedzka B. Praktyka lekarska oparta na wynikach badań naukowych II. Co ułatwia odszukanie wartościowych prac naukowych? Medycyna po Dyplomie 1998, vol.7, nr 6, s.13-23.
 73. Health Policies on Target? Review of Health Target and priority-setting in 18 European Countries. Red. H.P.A. van de  Water, L.M. Van Herten (B. Niedźwiedzka – część dotycząca Polski). TNO Prevention and Health. Leiden 1998, s. 69-71.