University of Liège, Belgia

 

Współpraca dydaktyczna Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie z University of w Liège odbywa się w ramach projektu Europubhealth +, obejmującego międzynarodowe dwuletnie studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Szczegółowy opis projektu jest zawarty w osobnej rubryce.