Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych – Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry:

Analiza danych w badaniach biomedycznych

Biostatystyka

Demografia i epidemiologia

Determinanty zdrowia

Epidemiologia

Główne problemy zdrowotne polskiej populacji

Introduction to Governance in Health System

Krytyczny przegląd piśmiennictwa (na studiach doktoranckich)

Krytyczny przegląd piśmiennictwa (w Szkole Doktorskiej)

Mapowanie potrzeb zdrowotnych

Matematyka

Matematyka i podstawy biostatystyki

Projektowanie badań naukowych

Propedeutyka medycyny dla zdrowia publicznego. Podstawy diagnostyki i leczenia.

Publikacja i prezentacja naukowa cz.2

Qualitative and Quantitative Research Methods

Research methods

Statystyka

Styl życia a choroby cywilizacyjne w Europie

Zdrowie matki i dziecka

Zdrowie populacji i jego ocena

 

Research methods – materiały dla studentów:

Basic informations

Case-control study

Causality

Cross-sectional study

Descriptive study

Diagnostic test, definition of the disease

Ecological study

Experimental study

Health indicators

Meta-analysis

Prospective study

Qualitative methods

Qualitative methods – lecture

Scientific publication

Types of epidemiological studies

 

Podręczniki:

Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T., Basic Epidemiology 2nd edition, World Health Organization, Geneva. 2007
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/1/9241547073_eng.pdf

Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T., Podstawy Epidemiologii, Tłumaczenie pod redakcją N. Szeszeni-Dąbrowskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź. 2002
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/36838/6/8388261134_pol.pdf