Anna Sławik

Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ. Członek Strategic Management Society. Posiada duże doświadczenie praktyczne zdobyte w działach strategii i komunikacji korporacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Zaangażowana w stałą współpracę z University of Canterbury Business School (Nowa Zelandia). Visiting Professor w Università Degli Studi di Pisa (Włochy). Autorka Methodology of Identification of Strategic Stakeholders (MISS) https://miss.uj.edu.pl/pl/?/pl. Kierownik projektu „MISS – Narzędzie do analizy interesariuszy organizacji w formie aplikacji webowej wraz z usługą konsultingową” w ramach konkursu Centrum Transferu Technlogii CITTRU na dofinasowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych. Członek projektu HES-GEO “Building Excellence in Research of Human-Environmental Systems with Geospatial and Earth Observation Technologies” – “Social processes and urban resilience” research lab, finansowanego z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla badań i innowacji.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie strategiczne, identyfikacja i analiza interesariuszy, zarządzanie interesariuszami, projektowanie modeli biznesowych, procesy restrukturyzacji, controlling menedżerski, komunikacja korporacyjna, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zrównoważone i odpowiedzialne inwestowanie (SRI).

Publikacje naukowe: https://orcid.org/0000-0002-1897-5135