Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia – pozostałe projekty naukowe

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przy udziale pracowników Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia:

 • Wpływ społeczności internetowych na kształtowanie zachowań zdrowotnych (K/DSC/005358); od 2018, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, projekt celowy, Uczestnik: A.Tubek (Kierownik projektu)
 • Ocena uwarunkowań i skutków poziomu kompetencji zdrowotnych dorosłych pacjentów z chorobami przewlekłymi (K/DSC/004282); od 2017, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, projekt celowy, Uczestnik: S.Wójcik (Kierownik projektu)
 • Ocena postaw i zachowań zdrowotnych wśród uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego (K/DSC/002871); od 2015, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, projekt celowy, Uczestnik: M.Grysztar (Kierownik projektu)
 • Ocena świadomości, potrzeb i postaw pacjentów w odniesieniu do implementacji systemów e-zdrowia (KZDS/003685); od 2012, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, projekt statutowy, Uczestnik: M.Duplaga (Kierownik projektu)
 • Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej (N R13 0093 10); 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt rozwojowy realizowany przez Katedrę Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie przy współpracy wykonawców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Uczestnik: M.Duplaga (Wykonawca)
 • BRONCHOVID – Zintegrowany system wspomagający diagnostykę badań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem danych tomografii komputerowej. R13 011 03, 2007-2010, MNISW, Projekt rozwojowy realizowany przez Katedrę Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie przy współpracy wykonawców reprezentujących Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Politechnikę Warszawską, Uczestnik: M.Duplaga (Wykonawca)
 • Analiza uwarunkowań i wyników zastosowania technologii teleinformatycznych w leczeniu i monitorowaniu chorych na choroby przewlekłe (K/ZBW/000287); 2008, Program własny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Uczestnik: M.Duplaga (Kierownik projektu)
 • Middleware platform for empowering cognitive disabled and elderly (MPOWER); DG INFSO, e-Inclusion Unit, 6th Framework Programme, Project No: 034707; Duration: 2006-2008; Uczestnik: M.Duplaga (lider zespołu w Instytucie Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Versatile Endoscopic capsule for Gastrointestinal tumour recognition and therapy (VECTOR); DG INFSO, 6th Framework Programme, IST-2005-2.5.2 Micro/nano based sub-systems; Project No: 033970; Duration: 2006- 2011; Uczestnik: M.Duplaga (lider zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Care of Health Advertising New Goals for Elderly People (CHANGE) ; Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme, Project No: 142101-LLP-1-2008-1-IT-Grundtvig-GMP, Uczestnik: K.Szczerbińska
 • Automated Diagnosis System for the treatment of Colon Cancer by discovering mutations on tumour suppressor genes (MATCH); DG INFSO, ICT for Health, 6th Framework Programme; Project No: 027266; Duration: 2006-2008; Uczestnik: M.Duplaga (lider zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Competence Profiles for Learning Supporters in Elderly Care (ComPro), Leondardo da Vinci Programme, Project No: LdV PP 2006-146552); Uczestnik: K.Szczerbińska
 • Standard and interoperable satellite solution to deploy Health care services over wide areas (HEALTHWARE); DG SPACE, 6th Framework Programme, SIP4-CT-2004; Project No: 516171; Czas trwania: 2005-2008; Uczestnik: M.Duplaga (lider zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Innovative Actions Network for Information Society” (IANIS+); DG Regional Policy, ERDF, Innovation Actions for Information Society; Duration: 2005 – 2006; Uczestnik: M.Duplaga (ekspert e-zdrowia delegowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
 • e-Health European Research Area (eHealth ERA) DG INFSO, ICT for Health Unit, 6th Framework Programme; Nr Projektu: 015854; Czas trwania: 2005- 2007; Uczestnik: M.Duplaga (lider zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Dostosowanie podmiotów leczniczych do wymogów przepisów UE regulujących zasady tworzenia i możliwości wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, identyfikacji podmiotów ją przetwarzających oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i poufności
 • Modelowanie procesów biznesowych w ochronie zdrowia w oparciu o BPMN
 • Identyfikacja i uwierzytelnianie cyfrowych usług publicznych w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej na przykładzie telekonsultacji
 • Standard formatu dokumentu elektronicznego i jego transmisji w zintegrowanym
 • systemie informacyjnym opieki zdrowotnej
 • Warunki wprowadzania dokumentacji elektronicznej w gabinecie lekarskim i jednostce opieki zdrowotnej
 • Opracowanie założeń funkcjonowania modelu efektywnego systemu telemonitorowania kardiologicznego w warunkach polskiej opieki zdrowotnej
 • Leczenie chorób kardiologicznych. Metody zbierania danych przez płatnika i ich wpływ na jakość danych
 • Status prawno-administracyjny dokumentu elektronicznego w chmurze obliczeniowej
 • Wartość kliniczna oraz ocena wskaźników efektywności zewnętrznych rejestratorów EKG w diagnostyce napadowego migotania przedsionków u osób z wyjściowo wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowych
 • Analiza istniejącego systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej oraz opracowanie raportu zawierającego wnioski z analizy i zalecenia usprawnień tego systemu celem zapewnienia jego skuteczności w zapobieganiu i zwalczaniu zjawisk korupcyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce
 • Mapping Health Services Access: National and Cross-border Issues w ramach Wspólnotowego Programu Zdrowia Publicznego
 • Benefits and Service Costs in Europe Integrating and Strengthening the European Research Area Policy – oriented research, FP6-2002-SSP-1 w ramach Szóstego Ramowego Programu Badawczego

 

Uczestnictwo w zespołach ewaluacyjnych

dr hab. M. Duplaga

 1. Komisja Europejska, DG Information Society and Media, ICT for Health; 6. i 7. Program Ramowy Unii Europejskiej,  Objective: Personal Health Systems, Virtual Physiological Human (VPH), 2007 – 2010, projekty badawczo-rozwojowe
 2. Komisja Europejska, DG Information Society and Media, CIP ICT PSP Work Programme, Theme: ICT for Health, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2007 – 2010, projekty wdrożeniowe
 3. Komisja Europejska, DG Information Society and Media, CIP ICT PSP Work Programme 2007-2008 Theme 2 ICT for accessibility ageing and social integration, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2009, projekty wdrożeniowe
 4. Komisja Europejska, DG Information Society and MediaFuture Internet Public-Private Partnership (FIPPP); 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2011, projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe
 5. Komisja Europejska, DG Research, Research Potential, FP7-REGPOT, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2009 – 2012, projekty wspierajace potencjał badawczy
 6. Ambient Assisted Living Association, AAL Joint ProgrammeCall 1 (2009), Call 5 (2012); projekty badawczo-rozwojowe o wysokim stopniu zaawansowania produktu
 7. Ambient Assisted Living Association, AAL Joint Programme – ocena realizowanych projektów (mid-term reviews; final reviews); 2011-2013; projekty badawczo-rozwojowe o wysokim stopniu zaawansowania produktu
 8. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 1.4; 2012-2013; projekty celowe
 9. Komisja Europejska, DG Connect Call 10 Objective 5.1, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2013, projekty badawczo-rozwojowe typu IP i STREP
 10. Komisja Europejska, DG Connect Call Objective 3.3, CIP ICT PSP Work Programme, Theme: ICT for Health, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2013
 11. Komisja Europejska, Directorate General for Research and Innovation, Dir. B – European Research Area, Call FP7-ERAChairs-PilotCall-2013, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, 2013
 12. Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Digital Social Platforms (Unit H2), Horizon 2020, PHC-20-2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment, 2014
 13. Komisja Europejska, DG Research & Innovation, B5 – Spreading Excellence and Widening Participation, HORIZON 2020, H2020-WIDESPREAD-2014-1, 2014