Wyróżnienie dla Pana Macieja Furmana

W trakcie XI Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2018”, która odbyła się w Krakowie w dniach 23-24 listopada 2018 roku, Pan Maciej Furman ze Studenckiego Koła Naukowego Epidemiologii i Badań Populacyjnych otrzymał nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji oraz „Klubu 30” PTK za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej, którego pierwszym autorem jest osoba w wieku poniżej 35 lat.

Wyróżniona praca była zatytułowana Deprywacja materialna a występowanie chorób układu krążenia (ChUK) i czynników ryzyka ChUK. Badanie HAPIEE.