Program studiów – MBA w ochronie zdrowia

Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne, co pozwala na indywidualne kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej, dostosowanej do zainteresowań i prowadzonej praktyki zawodowej.

Przedmioty obligatoryjne:

 1. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania placówek medycznych
 2. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 3. Przywództwo w ochronie zdrowia
 4. Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia
 5. Zarządzanie zespołem w ochronie zdrowia
 6. Negocjacje i zarządzanie konfliktem w ochronie zdrowia
 7. Zarządzanie finansami i sprawozdawczość placówek medycznych
 8. Zarządzanie inwestycjami w ochronie zdrowia
 9. Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe w ochronie zdrowia
 10. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem
 11. Seminarium dyplomowe

 

Przedmioty fakultatywne:

 1. Praktyka zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia
 2. Przywództwo strategiczne
 3. Ekonomiczna efektywność w ochronie zdrowia
 4. Współpraca w zespole terapeutycznym
 5. Negocjacje przez grywalizację
 6. Controlling i ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia
 7. HTA, HB HTA oraz zamówienia publiczne – aspekty praktyczne
 8. Narzędzia jakości w ochronie zdrowia
 9. Zarządzanie zmianą w obliczu kryzysu

 

Program studiów jest realizowany w trakcie 3 semestrów, (21 zjazdów, 401 godzin). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym i są prowadzone w języku polskim przez wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i badawczym, a także przez praktyków zarządzania w ochronie zdrowia, którzy dzięki swojej wiedzy i bogatemu doświadczeniu gwarantują ścisłe powiązanie treści kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów obowiązkowych oraz 6 przedmiotów fakultatywnych z puli przedmiotów do wyboru, a także przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.