Zakład Zdrowia i Środowiska – pracownicy

Kierownik Zakładu │ Head of Department:
prof. dr hab. Grażyna Jasieńska
tel. │ phone:  (48) 12 43 32 832
e-mail: grazyna.jasienska@uj.edu.pl
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 111
 
 

Pracownicy Zakładu │ Department Staff:
pok. │ room: 112
 
 
 
dr Bartosz Balcerzak MPH
tel. │ phone: (48) 12 43 32 831
e-mail: bartosz.balcerzak@uj.edu.pl
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 110
 
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 150
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 150
 
 
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 110
 
 
tel. │ phone: (48) 12 43 32 842
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 112
 
 
dr hab. Ilona Nenko
tel. │ phone: (48) 12 43 32 842
e-mail: ilona.nenko@uj.edu.pl
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 112
 
 
dr Monika Ścibor
tel. │ phone: (48) 12 43 32 831
e-mail: monika.scibor@uj.edu.pl
Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
pok. │ room: 110
 
 
 
 
Doktoranci | PhD Students:
 
mgr Anna Jurczak
 
mgr Karolina Koczur 
 
 
mgr Patrycja Surma