Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami – dydaktyka

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez Zakład:

Szczegółowe informacje o przedmiotach prowadzonych przez Zakład są dostępne po kliknięciu w nazwę przedmiotu.

Kształcenie studentów kierunku Zdrowie publiczne – studia stacjonarne I stopnia

Kształcenie studentów kierunku Zdrowie publiczne – studia stacjonarne II stopnia

Studia EUROPUBHEALTH: 

Kształcenie studentów kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I stopnia

Kształcenie studentów kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne II stopnia

Kształcenie studentów kierunku Pielęgniarstwo – studia niestacjonarne II stopnia

Kształcenie studentów kierunku Położnictwo – studia stacjonarne I stopnia

Kształcenie studentów kierunku Położnictwo – studia stacjonarne II stopnia

Kształcenie studentów kierunku Fizjoterapia – studia stacjonarne II stopnia

Kształcenie studentów kierunku Fizjoterapia – studia niestacjonarne II stopnia

Kształcenie studentów kierunku Elektrokardiologia – studia stacjonarne I stopnia

Kształcenie studentów studiów doktoranckich – studia stacjonarne III stopnia

Kształcenie studentów na kierunku Dietetyka (Wydział Lekarski) – studia stacjonarne I stopnia

Kształcenie studentów na kierunku Dietetyka (Wydział Lekarski) – studia stacjonarne II stopnia

Kształcenie studentów kierunku Ochrona środowiska (Wydział Chemii) – studia stacjonarne II stopnia

Kształcenie studentów na kierunku Farmacja (Wydział Farmacji)

Farmakoekonomika (Wydział Farmacji)

Studia niestacjonarne 2. stopnia Zdrowie publiczne

Kursy specjalizacyjne dla lekarzy – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM:

Kursy specjalizacyjne dla pielęgniarek  i położnych

  • Ordynacja leków i przepisywanie recept – stopień 1  oraz stopień 2

Studia podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej:

Prowadzenie Studenckich Kół Naukowych:

Promotorstwo prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, na studiach podyplomowych