University College Dublin, Irlandia

Współpraca dydaktyczna Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie z University College Dublin odbywa się w ramach projektu Europubhealth +, obejmującego międzynarodowe dwuletnie studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Szczegółowy opis projektu jest zawarty w osobnej rubryce.